Logo Contigo Contact


vorige pagina


Nieuws lesbisch/biseksueelNieuweContactenLesbisch/BiseksueelErvaringen lesbisch/biseksueelNieuwsbriefGratisLinks lesbisch/biseksueelGeschiedenisNieuws voor lesbische en biseksuele vrouwen

Het laten plaatsen van een nieuwsbericht is kosteloos. Stuur daarvoor een persbericht naar info@contigocontact.nl

Laatste update: 1 februari 2018

Ellie Lust gaat op patrouillelesbisch
Ellie Lust. Al jaren is ze onze favoriete politieagent en sinds een tijdje ook die van Wie Is De Mol-kijkend Nederland, waar ze vriend en vijand verbaasde met haar etherdiscipline. Lang hield Ellie Lust de boot af als het ging om andere tv-programma’s, maar Ellie Lust Gaat Op Patrouille is haar op het lijf geschreven. Ellie Lust is vanaf 27 februari te zien in haar eigen programma, waarin ze op pad gaat met collega-agenten in Colombia, Kenia, Israël, Dubai, Albanië en San Francisco. Ze trekt in elke aflevering een ander uniform aan en sluit zich aan bij lokale teams. Zo is te zien hoe Ellie in Colombia meedoet aan de inval van een drugspand en in Israël zit ze zwaar bepantserd in een politiewagen. Ook helpt ze bij de arrestatie van een crimineel in Albanië. Het idee achter het programma is dat mensen in Nederland een beeld krijgen van politiewerk in andere landen. 'Het was een geweldige kans voor mij om mee te mogen draaien met mijn collega’s in het buitenland', zegt Ellie Lust zelf over het programma. 'Ik heb veel gezien en meegemaakt. Veel ook dat ik in mijn politiecarrière hier nog nooit heb gezien. Het is prachtig om de kijker daarin mee te mogen nemen.' De eerste aflevering van Ellie op Patrouille is op 27 februari om 21.25 uur te zien bij NPO 1 (Bron: Winq.nl).18 mei: Festival Nothing Changes, Everything Moves
Op 18 mei organiseert PINKoriginals een crossover artfestival, met als thema de (on)zichtbaarheid van de lesbo’s in de ‘publieke ruimte’, met name de fysieke ruimte. In dit festival komen de resultaten bij elkaar van alle activiteiten die we het komend halfjaar gaan ontwikkelen met makers en co-producenten op het gebied van dans, poetry, muziek, video, wetenschap, beeldende kunst en fotografie. Via social media zullen we regelmatig verslag doen van het verloop van de verschillende initiatieven, zoals de dansvoorstelling van het LGBT Youth Performance Initiative. Of het online onderzoek naar de straat- en cafécultuur in Kosovo... Alle makers laten zich inspireren door het onderzoeksverslag van Sasha Wijmers en Anja van Kooten, dat in 1984 verscheen onder de titel Verkeerde vriendschap. Hierin wordt de praktijk van het lesbisch leven in de jaren 40-60 heel mooi beschreven, gedistilleerd uit diepte interviews met betrokken vrouwen. Makers uit de verschillende disciplines gaan hier op reageren met eigen werk dat iets zegt over deze tijd. Je kunt hen straks volgen op Instagram en Facebook. Wil je meedoen aan de voorbereiding van dit festival, dat kan! Meld je aan als maker. Of kom langs, elke donderdag komen we bij elkaar op de 3e verdieping van de OBA in zaal 3A.


Waarom verbergt Disney zijn homokarakters nog steeds?
Veel karakters in Disney-films zijn gay, zonder dat dit wordt uitgesproken. Dat beweren de makers van QueerAF, die in een podcast onderzoeken waaróm Disney dit precies doet. Van diverse karakters in Disney-films wordt beweerd dat ze gay zijn. Niet openlijk, maar door bekende ‘codes’ te gebruiken verwijzen de makers ernaar. Veelal zijn het echter wel de slechteriken die dergelijke codes hebben meegekregen. Genoemd worden Scar uit The Lion King of Gouverneur Ratcliffe in Pocahontas. De organisatie National Student Pride maakt een podcast, genaamd QueerAF. In de nieuwste aflevering gaan de makers op onderzoek uit naar de beweegredenen van Disney. Volgens hen is dit terug te voeren naar de jaren dertig van de vorige eeuw, toen de Hayes Code werd ingevoerd. Dat was een lijst met regels en verboden waaraan filmmakers vanaf dat moment moesten houden. Zo mocht er geen bloot meer worden getoond en waren verwijzingen naar seksualiteit aan strikte regels gebonden. De Hayes Code werd in 1968 weer afgeschaft, maar filmexperts zeggen dat deze bij Disney nog altijd voortleeft. In de podcast wordt Cynthia Carter opgevoerd, die zegt dat niet altijd negatief hoeft te worden uitgelegd. Volgens haar overheerste vroeger het conservatisme in Hollywood en was dat de reden voor die geslotenheid. Tegenwoordig zou het vooral fijn zijn om gay karakters niet expliciet in beeld te brengen zodat iedereen daar zijn eigen interpretatie aan kan geven: zij die van niets weten zien gewoon een karakter, anderen die de onderliggende boodschap wel doorhebben, kijken er op hun eigen manier naar (Bron: Winq.nl).


EU-Hof verbiedt test om geaardheid asielzoeker te bepalenlesbisch
Een asielzoeker mag niet aan een psychologische test onderworpen worden om te bepalen of hij homoseksueel is. Dat heeft het Europees Hof bepaald. Zo’n onderzoek is ‘een onevenredig ernstige aantasting van het privéleven van de asielzoeker’. Een Nigeriaan vroeg in april 2015 asiel aan in Hongarije. Hij zei te vrezen voor vervolging in zijn eigen land vanwege zijn homoseksualiteit. Zijn verzoek werd afgewezen omdat zijn homoseksualiteit niet uit een psychologische test was gebleken. De man ging in beroep.
Overheden mogen een deskundigenonderzoek doen om te bepalen welke internationale bescherming een asielzoeker nodig heeft, zolang het recht op de menselijke waardigheid, het privéleven en het familie- en gezinsleven worden gerespecteerd, aldus het Hof. Eerder al bepaalde het Europees Hof dat zo’n test niet te intiem mag zijn. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de uitspraak geen gevolgen voor Nederland. In Nederland worden geen psychologische tests uitgevoerd, maar beoordeelt de IND of het verhaal dat de asielzoeker homo is, aannemelijk is. Daarbij wordt vooral gekeken naar het bewustwordingsproces en niet naar de situatie in Nederland. Dat leidde onder meer tot de actie #nietgaygenoeg van LGBT Asylum Support. Vluchtelingenwerk vindt ook dat door deze uitspraak het Nederlandse beleid niet veranderd hoeft te worden (Bron: RozeGolf.net).


Helden en Schurken 2018: Homoseksuelen in verzet
15 maart 2018 van 15.30 tot 17.00 uur. Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, Amsterdam.
Het thema sluit aan bij het ‘Jaar van Verzet’, met de nadruk op het jaar 1943 als keerpuntjaar voor het verzet. Bij de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in maart 1943 waren veel homoseksuelen betrokken. Ze kregen weinig aandacht in de geschiedschrijving en de naoorlogse pers. Oud NIOD-directeur Marjan Schwegman spreekt met documentairemaakster en biografe Toni Boumans en met homo-historicus Theo van der Meer. Aanmelden is mogelijk via de website Verzetsmuseum Amsterdam.Migranten en LHBT-ouderen ervaren vaker uitsluiting en discriminatie
Homoseksuele ouderen en ouderen met een migratieachtergrond maken minder gebruik van zorgvoorzieningen dan van ze verwacht zou worden. Hoe komt dat en wat valt er aan te doen? Voor hun studie 'Kleurrijke zorg' zochten onderzoekers uit hoe het is gesteld met de diversiteit in de ouderenzorg. De onderzoekers richten hun aandacht op deze twee groepen omdat ze allebei te maken hebben met sociale uitsluiting en discriminatie. Ook zal hun aantal alleen maar toenemen. Het aantal 65-plussers met een Turkse of Marokkaanse afkomst groeit de komende jaren harder dan het aantal autochtonen. Zij hebben vaak meer gezondheidsproblemen dan ouderen met een Nederlandse achtergrond. Ze gaan vaker naar de huisarts maar maken minder gebruik van specialistische-, thuis- en langdurige zorg. Omdat ze vaak een aantal maanden in hun geboorteland zijn maken ze ook daar gebruik van zorg. Volgens de onderzoekers maken ze minder gebruik van zorg vanwege taal- en financiële barrières en culturele verschillen. Hierdoor gaan ze ook minder naar een zorginstelling omdat ze bang zijn dat ze zich er niet thuis zullen voelen. 'Roze' ouderen verschillen weinig van heteroseksuele ouderen. In onderzoeken zijn ze vaak onderbelicht gebleven vanwege taboes rondom seksualiteit bij ouderen. LHBT-ouderen zijn vaker eenzaam omdat ze een ander sociaal netwerk hebben. Binnen zorginstellingen blijven ze vaak noodgedwongen in de kast omdat ze bang zijn dat ze uitgesloten en gediscrimineerd worden wegens hun geaardheid. LHBT-ouderen geven de voorkeur aan openheid en een gemixte omgeving waar net zo veel hetero- als homoseksuele ouderen wonen. Zowel migranten als LHBT-ouderen willen het liefst in gemixte zorgvoorzieningen wonen als ze maar zichzelf kunnen zijn. Beide groepen verschillen enorm van elkaar maar zijn verenigd in het gevoel 'af te wijken van de meerderheid' en 'angst niet begrepen te worden'. Migranten en LHBT-ouderen zijn slecht vertegenwoordigd in cliëntenraden en patiëntenverenigingen. De invloed van deze groepen is dus beperkt. Het aanbod van projecten en interventies is mede hierdoor beperkt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat er meer aandacht moet zijn voor het bevorderen van diversiteit in de praktijk. Sleutelfiguren kunnen een centrale rol spelen door het zorgaanbod af te stemmen op de zorgvraag van ouderen. Download hier de studie 'Kleurrijke zorg' (pdf).


Russen trekken nieuwe Calvin Klein-commercial niet: te gay voor tv
In een nieuwe commercial van Calvin Klein zijn mensen te zien van allerlei pluimage. Zo is te zien hoe een jongen zonder shirt bij een andere jongen achter op z’n scooter stapt. Kan niet, in Rusland. De Russische autoriteiten hebben klachten ontvangen over de nieuwe commercial van Calvin Klein. Volgens Russische kijkers die de spot op YouTube hadden gezien, bevat de commercial ‘elementen die homoseksualiteit propageren’. In de commercial is te zien hoe verschillende koppels hun vrijheid beleven. Te zien is hoe twee meiden elkaar omarmen en hoe twee jongens elkaar vasthouden op een scooter. De slogan luidt: ‘A new scent for the two of us.’ Sinds 2013 is er wetgeving van kracht in Rusland waarin propaganda van homoseksualiteit in de openbare ruimte expliciet is verboden. Dit gaat vrij ver. Zo werd in Sint Petersburg een portretfoto van Apple-baas Tim Cook uit een winkel verwijderd nadat die bekend had gemaakt dat hij gay is (Bron: Winq.nl).“We blijven niet langer thuis zitten”lesbisch
In Amsterdam kwamen honderden mensen samen om te protesteren tegen discriminatie en homohaat. Bij ‘De Mars voor het recht om jezelf te zijn’ werd ook aandacht gevraagd voor racisme binnen de homogemeenschap. “Het zou niet nodig moeten zijn”, zegt Naomie Pieters van Black Queer & Trans Resistance Nederland. “Maar dat is het wel. In de afgelopen weken zijn er verschillende homoseksuele mannen het slachtoffer geworden van geweld. Ons doel met de mars was om een geluid af te geven aan de samenleving. Iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn!” “Daarnaast willen we de politie laten weten dat een hatecrime niet afgedaan moet worden als een beroving.” Ze doelt op de gewelddadige aanval op een 24-jarige jongen in Amsterdam. Het slachtoffer werd op een zaterdagavond door drie mannen uitgescholden voor ‘boeler’, straattaal voor ‘flikker’. Daarna werd hij tegen de grond gewerkt, waarna hij met een baksteen op zijn hoofd werd geslagen. Vervolgens beroofden de daders hem van zijn tas. “Dat werd door de politie afgedaan als een beroving, terwijl hij duidelijk voor ‘homo’ werd uitgescholden. Hetzelfde geld voor de man die in het Westerpark in elkaar geslagen werd, bij een homo-ontmoetingsplek nota bene.” Rond de 150 mensen liepen zondagmiddag mee tijdens de mars in Amsterdam. “We laten zien dat we niet langer thuis blijven. We komen op voor onze rechten en laten onze stem horen in een tijd waar veel mensen zich onveilig voelen.” De demonstratie was ook bedoelt om te laten zien dat er nog steeds veel discriminatie is binnen de homo-gemeenschap. “Als zwarte homo heb je het zwaar. Je hebt al te maken met homofobie, en daarnaast ook met racisme. Alleen al op Grindr. De dingen waar mannen met een kleur voor worden uitgescholden, dat is niet normaal. Ze worden als lustobject gezien. Er is nog heel veel werk aan de winkel" (Bron: Winq.nl).


COC Amsterdam roept op tot Regenboog Stembusakkoord
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept COC Amsterdam en omstreken de politiek op tot actie, te beginnen met het afsluiten van een Regenboog Stembusakkoord. Als voorzet publiceert COC Amsterdam haar Maatschappelijke Agenda 2018-2022 waarin brede diversiteit en wederzijds respect centraal staan. COC Amsterdam draagt vanuit haar LHBTIQ+ perspectief bij aan het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Naast brede diversiteit en wederzijds respect pleit COC Amsterdam voor een betere ondersteuning van vrijwilligers organisaties in het bij elkaar brengen en verbinden van groepen en individuen. Daarbij blijft het essentieel dat de overheid zich inzet zodat LHBTIQ+’s zich net als iedereen veilig over straat kunnen bewegen. De aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in zorginstellingen en op scholen is nog te afhankelijk van vrijwillige inzet en goede wil. COC Amsterdam pleit ervoor deze aandacht beter in de operationele activiteiten van deze instellingen te verankeren. Vanuit de activiteiten van COC Amsterdam blijkt verder dat zorg- & welzijnsorganisaties soms onvoldoende tegemoet kunnen komen aan specifieke behoeften van LHBTIQ+ personen. Training van medewerkers en een betere aansluiting tussen welzijnswerk en zorg-professionals zijn hier belangrijke aandachtspunten. Als laatste, er is een groeiende behoefte aan ondersteuning bij zelfbeschikking en empowerment van verschillende groepen en initiatieven. COC Amsterdam bepleit het ontwikkelen van een integrale visie waarmee deze initiatieven effectief ondersteund kunnen gaan worden. “Met deze agenda zetten we in op het slaan van bruggen met verschillende emancipatiebewegingen om samen discriminatie en uitsluiting effectief terug te dringen”, zegt voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam. “Ook binnen de LHBTIQ+ gemeenschappen zelf is op dit vlak werk te doen. We hopen met onze maatschappelijke agenda 2018-2022 ook inspiratie te geven voor een nieuw regenboog stembusakkoord voor de komende raadsperiode.” Voorafgaande aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 tekenden CDA, D66, GroenLinks, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD een Roze Stembusakkoord met COC Amsterdam (Bron: COC.nl).


Gronings feestcafé weigerde homo’s
Ophef in het noorden van ons land. Daar werden drie mannen, waarvan twee eigenaar van het Groninger gaycafé De Prins, de toegang tot Feestcafé Shooters geweigerd. Waarom ze niet naar binnen mochten? Naar eigen zeggen omdat ze ‘niet bij het publiek binnen pasten’. Frank Smit en Peter Westra dachten zondagavond samen met vriend Carim een leuk avondje uit te hebben bij Feestcafé Shooters. Voor de ingang stonden drie mannen. “Een van hen droeg een grote kaars bij zich”, zegt Frank Smit in Dagblad van het Noorden. “Ik zei: ‘Er hangt een druiper aan je kaars’. Die man zei vervolgens ‘Hey homo’ en wilde ons in elkaar rammen. Er stond een uitsmijter bij.” Vervolgens kwamen ze het café niet meer binnen. “De uitsmijter zei dat we ‘niet bij het publiek binnen pasten’, omdat we homo zijn dus. Dat had ik echt nog nooit meegemaakt!” Marcel Levee, eigenaar van Shooters, heeft op de ophef gereageerd tegen Dagblad van het Noorden. “Onze portier zag dat ze buiten ruzie hadden met een andere groep. Daarom lieten we ze niet naar binnen. Dat is ons beleid. Verder is iedereen welkom bij ons.” De heren van De Prins gaan het voorval melden bij de gemeente (Bron: Winq.nl).


Zing mee met het Regenboogkoor!lesbisch
Op zondag 22 april om 16.00 is er een Regenboogviering in de Grote Kerk op de Markt in Enschede, georganiseerd door de werkgroep religie & lhbt (bestaande uit o.a. het COC, de ChristenUnie en KCWO) en de PKN-kerk Enschede. Dit keer doen we iets nieuws: we zetten een projectkoor op speciaal voor deze viering. Iedereen zingt mee! Of je nou homo, hetero, bi, transgender, christen of niet-gelovig bent, iedereen is welkom. Zing je mee? Je kunt je aanmelden via dit aanmeldformulier. Ook als je al eerder hebt aangegeven dat je mee wilt zingen, vragen we je om je gegevens even in te vullen in het aanmeldformulier. Predikanten zijn Hanneke Siebert (PKN) en Remco Ongersma (Baptisten). De viering bestaat uit een mix van wat modernere muziek en opwekkingsliederen. Een paar voorbeelden: Caravan of Love, Opwekking 609 - U bent heilig, Shackles, Mary Mary. Dirigent is Edwin Beskers. Na een deeltijdopleiding conservatorium volgde Edwin een opleiding tot 'dirigent licht vocaal' bij Thijs Krammer. Veel dirigentschappen in de Achterhoek volgden: Vision Dinxperlo, jongerenkoor Liberate in Gaanderen, Podium Dinxperlo, het RK Dameskoor Winterswijk en het Woolds Mannenkoor. Momenteel is Edwin dirigent van de Winterswijkse Accordeon Vereniging. Het koor wordt begeleid door een pianist. Waar nodig worden orkestbanden gebruikt. Er zijn zes repetities. Repetities zijn in Enschede op een donderdag- of vrijdagavond (je kunt je beschikbaarheid aangeven in het aanmeldformulier). Repetities starten in de eerste week van maart. Op zaterdag 7 april repeteren we een hele dag. Ervaring is natuurlijk handig, maar niet per se noodzakelijk. De groep die zich al heeft aangemeld bestaat uit een mix van ervaren en onervaren zangers. Iedereen is dus welkom! Neem gerust contact op met Mark Melenhorst (mark.melenhorst@coctwenteachterhoek.nl; 06 - 5495 4484). We hopen je terug te zien tijdens de eerste repetitie.


COC-prijs voor Homomonument en Karin Blankenstein
De Bob Angelo Penning van het COC wordt dit jaar toegekend aan Stichting Homomonument Amsterdam en sportactivist Karin Blankenstein. COC-voorzitter Tanja Ineke reikte de penningen uit tijdens COC’s True Colors op 28 januari in een uitverkocht Paradiso Amsterdam. Tijdens haar nieuwjaarsspeech lanceerde de COC-voorzitter Rainbowvote.NU, de LHBTI-kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stichting Homomonument Amsterdam krijgt de Bob Angelo Penning ter gelegenheid van haar 30-jarig bestaan. Volgens het COC is het Homomonument ‘heilige grond’ voor de LHBTI-emancipatie in Nederland. Dankzij de stichting ontwikkelde het zich sinds de oprichting in 1987 tot een levend monument: dé plek voor LHBTI’s om te herdenken, te protesteren, te feesten en onze vrijheid te vieren. Het Homomonument was het eerste in zijn soort in de wereld. Karin Blankenstein krijgt de Bob Angelo Penning voor haar jarenlange gepassioneerde inzet voor LHBTI-acceptatie in het voetbal en andere sporten. Een wereld waar ‘uit de kast komen’ voor LHBTI’s nog lang niet altijd van vanzelfsprekend is. Met haar John Blankenstein Foundation nam Karin tal van initiatieven: van kleedkamergesprekken en regenboogaanvoerdersbanden tot een breed plan voor LHBTI-acceptatie in het voetbal met de KNVB. Blankenstein krijgt de Penning aan de vooravond van het tienjarig bestaan van de John Blankenstein Foundation. De stichting is vernoemd naar haar broer, de vermaarde scheidsrechter en LHBTI-rechtenactivist John Blankenstein die in 2006 overleed. Ook John Blankenstein won de Bob Angelo Penning in 2003; het is voor het eerst dat een broer én zus beiden de Penning winnen. De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. De Bob Angelo Penning werd ingesteld in 1991. Tot de winnaars behoren Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, Joke Swiebel, Hans van Manen, Judith Schuyf, Andreas Burnier, Arie Boomsma en André van Duin. Tijdens haar nieuwjaarsspeech lanceerde COC-voorzitter Tanja Ineke Rainbowvote.NU, de LHBTI-kieswijzer voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Op de website presenteren politieke partijen hun standpunten over LHBTI-emancipatie voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Rainbowvote.NU kwam tot stand door een samenwerking tussen regionale COC-verenigingen, kenniscentrum Movisie en COC Nederland (Bron: COC.nl).Donald Trump feliciteert Gay Republicans: ‘Iedereen is gelijk voor God’lesbisch
In een brief heeft Donald Trump een groep van gay Republikeinen gefeliciteerd met hun 40-jarige bestaan. Wat opmerkelijk is, want bij de verkiezingen ondersteunden ze Trump juist niet omdat hij vaag bleef over homorechten. Donald Trump verraste de Log Cabin Republicans met een felicitatiebrief om het 40-jarige bestaan van deze groep te vieren. Conservatieve gays richtten de Log Cabin Republicans op in 1977 om homo’s een stem te geven. Veertig jaar later krijgen ze een brief van Trump, waarin hij schrijft: ‘We zijn een natie die is gefundeerd op het onontkenbare gegeven dat iedereen gelijk is. We zijn allemaal gelijk in de ogen van onze Schepper. We zijn allemaal gelijk volgens de wet. En we zijn allemaal gelijk in onze Grondwet. Wat de kleur van je huid ook is, of je seksuele oriëntatie, we leven allemaal naar dezelfde wetten, salueren naast dezelfde geweldige Amerikaanse vlag en zijn geschapen naar het beeld van onze Almachtige God.’ Trump vervolgt: ‘Nu we een volgend hoofdstuk toevoegen aan onze Natie, benadrukken we onze toewijding aan deze fundamentele waarheden. We verzekeren dat alle Amerikanen wonen in een land waarin ze zich veilig voelen en waar de mogelijkheden oneindig zijn.’ Leden van de Log Cabin Republicans hebben Trump inmiddels uitvoerig bedankt voor zijn woorden. President Gregory T. Angelo antwoordde met: ‘Wat een manier om het jaar te beginnen!’ Wat het interessant maakt is dat de Log Cabin Republicans officieel tegen het aanmoedigen van Trump als presidentskandidaat hebben gestemd. Ze vonden dat Trump zich niet duidelijk genoeg uitsprak over homorechten. Nadat Trump de verkiezingen had gewonnen, hebben ze hem wel gefeliciteerd (Bron: Winq.nl).


Regenboogvlag om schouders atleet in shampoo-reclame
De Amerikaanse Freestyle skiër Gus Kenworthy is tijdens Olympische Winterspelen in Pyeongchang ambassadeur voor Procter & Gamble. De openlijk homoseksuele atleet is in een reclamespot voor Head & Shoulders te zien met onder meer een regenboogvlag om zijn schouders. Het thema van de campagne is ‘Shoulders of Greatness’ en benadrukt zaken die mensen op hun schouders dragen zoals trots, druk en verwachtingen en hoe dat hen motiveert om boven zichzelf uit te stijgen. Hoeveel geld Gus Kenworthy met zijn optreden in het spotje verdient, is niet bekend. De 26-jarige Augustus Richard ‘Gus’ Kenworthy zegt het ‘geweldig’ te vinden deel uit te maken van de campagne, omdat hij zich er in kan herkennen. ‘Voor ik uit de kast kwam, voelde ik een enorme last op mijn schouders. Door mijn coming-out verdween die last en kreeg ik zelfvertrouwen, waardoor ik beter ging presteren.’ De skiër won zilver tijdens de spelen vier jaar geleden in Sotsji. In 2015 kwam hij publiekelijk uit de kast in een interview met ESPN. Mocht hij een mediale winnen, zal hij een uitnodiging om op het Witte Huis te komen afslaan. De beslissing van president Trump om transgenders uit het leger te weren, ziet Gus Kenworthy als een directe aanval op de LHBTI-gemeenschap. ‘Het vereist meer moed om het huis te verlaten als een transgender, dan Trump ooit heeft moeten tonen’, aldus Kenworthy in een interview met Time (Bron: RozeGolf.net).


Echtgenoten van EU-burgers in alle landen welkom. Ook van hetzelfde geslachtlesbisch
De echtgenoot van een EU-burger van hetzelfde geslacht heeft in ieder land van de Europese Unie recht op verblijf bij zijn partner. Ook als die uit een niet-EU-land komt. Dat heeft de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie gezegd. EU-landen zijn weliswaar vrij om een huwelijk tussen M/M en V/V niet toe te staan, ze mogen echter niet het permanente verblijfsrecht weigeren aan een huwelijkspartner van hetzelfde geslacht uit een land van buiten de EU. Aanleiding was de weigering van Roemeense autoriteiten om de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man toe te staan om in Roemenië te komen wonen en werken. Roemenië erkent huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht niet. De twee woonden samen in de VS en trouwden in 2010 in Brussel. Eind 2012 vroegen ze documenten aan voor Roemenië voor de Amerikaanse man. Die werden afgewezen, waarop ze naar het Roemeens Grondwettelijk Hof stapten. Dat legde de zaak voor aan het Europese Hof van Justitie. De advocaat-generaal concludeert nu dat het vrij verkeer van personen in de EU de doorslag moet geven. En niet de erkenning van het huwelijk tussen twee partners. Hij wijst erop dat nergens in de Europese richtlijnen wordt verwezen naar wat onder ‘echtgenoot’ moet worden verstaan. Dus is het begrip neutraal over het geslacht van de betrokkenen en hangt deze niet af van de plaats waar het huwelijk is gesloten. Het oordeel van de advocaat-generaal is niet bindend, maar wordt meestal wel door het Hof overgenomen. Het duurt nog enkele maanden voordat dit gebeurt (Bron: Winq.nl).


Regenboog Stembusakkoord in Eindhoven
Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van acht politieke partijen hebben een stembusakkoord met COC Eindhoven en regio getekend. In het Regenboog Stembusakkoord beloven de partijen zich in te spannen om de punten in het akkoord de komende raadsperiode uit te voeren. Het Regenboog Stembusakkoord werd op 26 januari getekend door Lex Jansen (VVD), Ellen Schoumacher (PvdA), Tom Brouwers (D66), Murat Memis (SP), Kay Sachse (GroenLinks), Niek Rennenberg (OuderenAppel), Remco van Dooren (CDA) en Jesper de Raad (Breda Beweging Linksom). Ook wethouder Jakob Wedemeijer (SP) van de gemeente Eindhoven was aanwezig bij de ondertekening (Bron: COC.nl).


Roze Salon Haarlem vijf jaarlesbisch
De Roze Salon Haarlem voor homoseksuele senioren bestaat in februari vijf jaar. Bij dit eerste lustrum wordt op 8 februari vanaf 16.30uur feestelijk stilgestaan in Wijkcentrum Binnensteeds aan de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem. Om 17 uur zal er een kort optreden zijn van theatergroep Rievel. Aansluitend zal wethouder Jur Botter, eerder al te gast geweest in de Roze Salon, het woord richten tot de bezoekers. “Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen” schreef Jacob Israël de Haan in het gedicht “Aan eenen jongen visscher” in 1917. De dichter wist toen reeds hoe groot de behoefte aan vriendschap of in ieder geval aan contact kan zijn. In zijn tijd was het bepaald niet eenvoudig om contact te leggen met homoseksuele lotgenoten. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Naar een homocafé- of disco gaan roze ouderen echter niet zo snel. Toch hebben ook Haarlemse homoseksuele senioren behoefte aan een gelegenheid waar ze gevoelsgenoten kunnen ontmoeten. In 2012 werd het plan opgevat om - in navolging van Amsterdam en Rotterdam- ook in Haarlem een roze ontmoetingsplaats te organiseren voor 55-plussers. De behoefte aan een dergelijke ontmoetingsgelegenheid was namelijk groot zoals bleek uit het onderzoeksrapport Roze Out Haarlem (2012) . Op initiatief van Gay-Haarlem-nl, COC Kennemerland, Zorggroep Reinalda en de welzijnsorganisaties Dock en Haarlem Effect opende op 14 februari 2013 de Roze Salon 55+ Haarlem voor het eerst haar deuren in Wijkcentrum Binnensteeds. Vanaf dat moment was de salon een vaststaand feit op elke tweede donderdag van de maand van 16.30 tot 19.30 uur. Kern van de Roze Salon is ontmoeting. Daarbij wordt er onder het genot van een hapje, drankje en verse soep, maandelijks een informatieve of recreatieve activiteit georganiseerd. In de afgelopen vijf jaar heeft de ervaring uitgewezen dat de Roze Salon vooral in een behoefte voorziet van ouderen boven de 65 - 80 jaar. De Roze Salon wordt anno 2018 georganiseerd door de Haarlemse Regenboogambassadeur Ouderen en Gay-Haarlem.nl.


Nachtburgemeester Amsterdam: actie tegen anti-homogeweld
Nachtburgemeester Mirik Milan stelt dat er meer gedaan moet worden tegen anti-homogeweld en racisme. Hij wil daarom een evenement organiseren over nachtelijke culturele diversiteit. De mishandeling van de 24-jarige Xeverio heeft Milan aan het denken gezet. ‘Je kunt toch niet zomaar iemand een paar pompen verkopen omdat hij homo is?’, vraagt hij zich verontwaardigd af in Het Parool. De nachtburgemeester wil daarom actie, maar pleit er ook voor om ‘echt uit te zoeken waar het anti-homogeweld vandaan komt’. ‘Ik vraag me af of er een verband is tussen zelf gediscrimineerd worden en het haten van mensen die anders zijn en een gemakkelijke prooi vormen.’ Onlangs was er een spoeddebat in de gemeenteraad over anti-homogeweld. Maar volgens Milan is dat niet het juiste middel. ‘We moeten maatregelen nemen die laten zien dat het Amsterdam menens is.’ De nachtburgemeester stelt daarom een gerichte aanpak voor, vergelijkbaar met de Top 600 van oud-burgemeester Eberhard van der Laan. Daarbij moeten alle partijen volgens Milan samenwerken, maar vindt hij wel dat mensen voor het beleid moeten gaan. ‘Zodat we de lieve stad blijven die we volgens Van der Laan zijn.’ ‘Waarom organiseert Amsterdam niet elk jaar een stadsbreed evenement vergelijkbaar met de Gay Pride, maar dan voor culturele diversiteit’, vraagt de nachtburgemeester zich af. Hij wil opera mixen met hiphop en Arabische muziek met house. ‘Waarbij iedereen met elkaar danst.’ Amsterdam moet daarmee volgens Milan ‘een voorbeeld’ zijn voor andere steden in Europa. Hij ziet daarin ook een rol voor wethouders: ‘Juist nu, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen ook zij zich uitspreken en met ideeën komen' (Bron: RozeGolf.net).

lesbisch
Promotie Phoebe Mbasalaki
Phoebe Mbasalaki is gepromoveerd op haar onderzoek naar levenservaringen van zwarte vrouwen in intieme relaties met andere vrouwen in Zuid-Afrikaanse townships. Klik hier om meer te lezen.


Geen besluiten in Amsterdam over aanpak anti-homogeweld
In Amsterdam is in de commissievergadering Algemene Zaken gesproken over het anti-homogeweld in de stad. Het geweld van de laatste tijd werd unaniem veroordeeld, maar het kwam het niet tot concrete voorstellen. Wel beloofde burgemeester Van Aartsen het overleg met de driehoek en de belangengroepen te herstellen. Er is ‘meer actie nodig’, erkent Van Aartsen. Een van de onderwerpen waar men het niet over eens wordt, is een speciale app waar anti-homogeweld kan worden gemeld. D66-raadslid Jan-Bert Vroege had een motie ingediend om een aparte app op te richten, maar zijn voorstel ketste af omdat er al een antidiscriminatie-app in de maak is. Een ander twistpunt was de vraag of camerabeelden met daarop belagers eerder door het OM kunnen worden vrijgegeven. ‘Ja’, vinden PvdA, VVD en CDA. Maar daar wil interimburgemeester Jozias van Aartsen niet aan. ‘De scheiding der machten moet in stand blijven, dat is iets wat ik sterk besef’, aldus de burgervader. Hoezeer de beleidsmakers van regen in de drup raken, werd vooral duidelijk tijdens het betoog van Nachtburgemeester Mirik Milan. Volgens Milan was er niet genoeg geld in het potje diversiteit, en heeft de homogemeenschap zich al vaker uitgesproken. ‘Met hun adviezen is niets gedaan’. De discussie in de commissievergadering vond plaats op verziek van de VVD-fractie naar aanleiding van de beroving en mishandeling van een 24-jarige homo afgelopen zaterdag. De politie onderzoekt of er sprake is van homo-gerelateerd geweld. Nieuwjaarsdag werd een 22-jarige man in Amsterdam mishandeld vanwege zijn geaardheid (Bron: RozeGolf.net).


Duitse bisschop wil discussie zegenen homoseksuele parenlesbisch
De vice-voorzitter van de conferentie van katholieke Duitse bisschoppenconferentie, Franz-Josef Bode, vindt dat de katholieke Kerk in Duitsland serieus moet kijken of relaties van paren van gelijk geslacht de zegen van de kerk kunnen krijgen. ‘Ik ben van mening dat we er binnen de kerk over moeten discussieren. Er over zwijgen en het onderwerp taboe verklaren brengt ons niet verder en geeft onrust’, zei de bisschop van Osnabrück in de Neue Osnabrücker Zeitung. ‘Je kunt bijvoorbeeld denken aan een zegening – die niet verward moet worden met een huwelijksceremonie.’ De discussie is actueel. September vorig jaar verbood bisschop Felix Genn van het bisdom Münster een priester om ‘een zegen voor geliefden’ uit te spreken in een eredienst voor de burgemeester Peter Hinze van Emmerich en zijn partner. Zelfs al is het begrip ‘ burgerlijk huwelijk’ anders dan wat de kerk verstaat onder het huwelijk, het is een politieke realiteit dat het burgerlijk huwelijk openstaat voor paren van gelijk geslacht, aldus de bisschop. Over homoseksuele relaties zegt hij: ‘Zit daar niet zoveel positiefs en goeds in, dat we daar rechtvaardiger over moeten zijn?’ Vorig jaar juni werd in Duitsland het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht (Bron: RozeGolf.net).


Tsjetjeense president: zanger mogelijk door familie vermoord
De Tsjetsjeense zanger Zelimkhan Bakayev zou door zijn eigen familie zijn vermoord vanwege zijn geaardheid. Dat suggereerde president Ramzan Kadyrov van Tsjetsjenië op de staatstelevisie. Het is de eerste keer dat Kadyrov zich publiekelijk heeft uitgelaten over de verdwijning van de zanger. Het is ook voor het eerst dat de president erkent dat er in zijn land homoseksuelen worden vervolgd en vermoord. Kadyrov deed de berichten over het gewelddadig optreden tegen homo’s altijd af als ‘leugens’. Zelimkhan Bakayev verdween 8 augustus 2017, toen hij vanuit Moskou aankwam in Grozny om het huwelijk van zijn zus bij te wonen. Hij verdween enkele uren na zijn aankomst. Volgens onbevestigde berichten zou hij zijn gemarteld en vermoord door de autoriteiten. Eerder werd door de autoriteiten gesuggereerd dat de zanger naar het buitenland was gevlucht en dat hij schulden had. De Tsjetsjeense leider verwierp op televisie de beschuldiging dat de zanger door de autoriteiten is omgebracht. ‘Zijn familieleden, die hem niet in de gaten hielden en zich schaamden omdat hij homo was, zeggen nu dat ik hem heb meegenomen’, vertelde hij aan een publiek van geüniformeerde veiligheidstroepen. Hij voegde eraan toe dat er geen bewijs is dat de staat er bij betrokken is. ‘Is er niemand in het dorp, een man in het gezin, die kan toegeven: wij hebben dit gedaan?’ De vader van de zanger Khussein Bakayev zei na de uitzending dat zijn familie niets te maken heeft met de verdwijning van zijn zoon. Homoseksuelen die het land wisten te ontvluchten, melden dat familie vrijwillig of gedwongen door de overheid homoseksuele familieleden vermoorden. ‘Ze worden in elkaar geslagen, verkracht en gemarteld door de autoriteiten en vervolgens bij hun familie voor de deur gedumpt. Die mag het karwei dan afmaken’, verklaarde een gevluchte homo enige tijd geleden (Bron: RozeGolf.net).VS' oudste wekelijkse lhbt-uitgave gedigitaliseerd en online toegankelijklesbisch
De GLBT Historical Society in San Francisco heeft een jaar gewerkt aan het digitaliseren van de Bay Area Reporter, opgericht in 1971. Terry Beswick, directeur GLBT Historical Society: "The Bay Area Reporter is an exceptional resource for historians, students, preservationists, writers, filmmakers, genealogy enthusiasts and everyone who’s curious about the LGBTQ past." Doorzoek alle uitgaven vanaf 1971 op www.glbthistory.org/bar/


Roze salon Doetinchem niet levensvatbaar
In maart 2017 is in het senioren ontmoetingspunt ’t Brewinc in hartje Doetinchem een eerste roze salon georganiseerd door vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek en COC Nijmegen onder de vlag van Roze 50plus regio Oost. Er werden 5 roze salons gehouden met o.a. leuke optredens en een film. De bezoekers waren steeds enthousiast, maar het aantal bleef dusdanig klein, dat in oktober is besloten geen nieuwe bijeenkomst meer te organiseren. We hebben geconcludeerd dat er in de Achterhoek onvoldoende interesse is voor een dergelijke voorziening. De bezoekers van het afgelopen half jaar zijn van harte uitgenodigd in de roze salons van de diverse COC’s.18 maart Vijftigplusminus in Utrecht
Een gezellige dansmiddag met vrouwen in De Catacomben, Utrecht, t/o Oudegracht 219 de trap af naar de werf. Van 15.30 uur – 20.00 uur. Zie: www.50plusminus.nl


Genomineerden Roze Lieverdje bekend gemaakt
Vandaag maakt GroenLinks Amsterdam de genomineerden voor het Roze Lieverdje bekend. GroenLinks reikt deze tweejaarlijkse prijs uit aan een Amsterdammer of Amsterdamse organisatie die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de emancipatie van LHBT+’ers in de hoofdstad. Iedereen kan online stemmen om te bepalen wie deze prijs op Valentijnsdag uitgereikt krijgt. GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Recent homofoob geweld laat zien dat we nog lang niet klaar zijn met de positieverbetering van LHBT+’ers in Amsterdam. Met deze prijs willen we mensen of organisaties die zich inzetten voor LHBT+emancipatie een hart onder de riem steken en hen feestelijk in het zonnetje zetten.” Die vier genomineerden zijn: Nassiri Belaraj, oprichter van Pink Marrakesh, Stichting Maruf, het platform voor queer moslims, Wielie Elhorst, predikant met bijzonder opdracht voor de LHBTI-gemeenschap en Ana Paula Lima, bi-culturele activiste voor transrechten. Juryvoorzitter Tirza de Fockert: “Wij zijn onwijs trots op deze diverse en inspirerende genomineerden. Ze laten met hun werk zien dat hoe kwetsbaar je je als LHBT+’er soms ook kunt voelen, er altijd Amsterdammers zijn die je een veilige plek bieden en zich inzetten voor jouw emancipatie.” Alle Amsterdammers mochten mensen of organisaties aandragen. Een breed samengestelde jury, bestaande uit onder andere Döne Fil, Irene Hemelaar, Olave Basabose en Lady Galore selecteerde daarna een top 4. Vervolgens kan iedereen tot 11 februari online stemmen om het uiteindelijke Roze Lieverdje te bepalen. Op Valentijnsdag zal het Roze Lieverdje uitgereikt worden tijdens een roze gala. Eerdere winnaars van deze prijs waren politieagent Ellie Lust, cabaretière Dolly Bellefleur en dragqueen Lady Galore (Bron: COC.nl).


lesbisch
Uit de Kast terug op tv!
Na drie jaar afwezigheid komt Uit de Kast terug op televisie! In Uit de Kast volgt Klaas van Kruistum jonge homo's en lesbiennes bij hun coming out. Hoe reageren hun vrienden, familie en collega's? Het doel van de serie is om meer inzicht te geven in de belevingswereld van homoseksuele jongeren en de zaken waar zij tegen aan lopen. Ook hopen we bij te dragen aan de acceptatie van homoseksualiteit in de maatschappij. Voor een nieuw seizoen is Klaas op zoek naar jongeren die op het punt staan om uit de kast te komen. Kan jij wel een steuntje in de rug gebruiken bij je coming out? Meld je dan nu aan via www.kro-ncrv.nl/uitdekast/aanmelden of stuur een mail naar uitdekast@kro-ncrv.nl


Minister Ollongren houdt Burgemeester Dales Lezing 2018
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren verzorgt op 2 februari de 21ste Burgemeester Dales Lezing in het stadhuis van Nijmegen. Tijdens die avond wordt ook de Burgemeester Dales Prijs uitgereikt. Lezing en prijs zijn genoemd naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Nijmegen Ien Dales (1931-1994). Zij maakte zich in die functies sterk voor anti-discriminatiemaatregelen en -wetgeving. De Stichting Burgemeester Dales Lezing en COC Regio Nijmegen organiseren de bijeenkomst. De lezing geeft prominenten uit de samenleving gelegenheid zich uit te laten over het non-discriminatiebeginsel, zoals dat is verwoord in artikel 1 van de Grondwet. De lezing werd eerder uitgesproken door onder andere Ed d’Hondt, Thom de Graaf, Anil Ramdas, Jan Pronk, Inez Weski, Afshin Ellian, Ed van Thijn, Alexander Pechtold, Lilianne Ploumen, Agnes Jongerius, Fatima Elatik, Atzo Nicolaï, Alex Brenninkmeijer, Jetta Klijnsma, Abdelkader Benali, Femke Halsema en Gerard Spong. De Burgemeester Dales Prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro. Hij is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van COC Nijmegen in 1996. Daarmee is het geen prijs die zich specifiek richt op ‘de roze gemeenschap’. Dat blijkt uit de lijst van laureaten van de afgelopen jaren. De prijs is dan ook bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.
De Burgemeester Dalesprijs wordt dit jaar toegekend aan de Roze club Tiel. De Burgemeester Dalesprijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord. Er is dit jaar gekozen voor de Roze club Tiel, omdat zij activiteiten organiseert voor 40+ mannen uit Tiel en de kleinere, landelijke gemeenten eromheen. Deze ontmoetingsgroep biedt mensen uit de regio Tiel die homoseksueel zijn of rondlopen met homoseksuele gevoelens, de mogelijkheid uit een isolement te komen. Het gaat om mensen die in een voor hen sociaal lastiger omgeving wonen, een regio waar geloof de omgang met seksuele diversiteit bemoeilijkt, en die zich niet aangetrokken voelen tot het uitgaansleven in grotere steden zoals Nijmegen. De jury van de Burgemeester Dalesprijs geeft aan dat Roze club Tiel sinds 6 jaar, op basis van enkele trouwe vrijwilligers en zonder financiële steun van buitenaf, laat zien wat er met een kleinschalig initiatief bereikt kan worden. De jury bestempelt de Roze club Tiel als een schoolvoorbeeld van een emancipatoire activiteit en beschouwt daarom de toekenning van de Burgemeester Dalesprijs ook als een aanmoedigingsprijs voor andere activiteiten voor LHBT groepen in het Rivierenland. Het bestuur van COC Regio Nijmegen ondersteunt de voordracht van harte. Ap Willemsen, voorzitter van COC Regio Nijmegen, zal hen dan ook met plezier deze prijs overhandigen. De Burgemeester Daleslezing en de uitreiking van de prijs vinden plaats in het stadhuis van Nijmegen op vrijdag 2 februari. De ontvangst is vanaf 20.00 uur, het programma begint om 20.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.
Muzikaal intermezzo Singer-songwriter Aniek Maren zorgt die avond voor een muzikaal intermezzo.Fototentoonstelling Jong en Gay in Diemen
Op 15 februari 2018 wordt wederom samen met de Openbare Bibliotheek Amsterdam, vestiging Diemen een bijzondere fototentoonstelling geopend. Hoe is het om anno nu uit de kast te komen? Fotografe Marjolein Annegarn legde jongeren tussen de 14 en 19 vast en stelde ze tegelijkertijd deze persoonlijke vraag. Het resultaat is de fototentoonstelling Jong en Gay. Al heel jong moeten ze dealen met angst voor afwijzing, daadwerkelijke uitsluiting, problemen met familie, verlies van vrienden en vooral de worsteling om zichzelf te accepteren. Annegarn vroeg zich af hoe de nieuwe generatie hiermee omgaat. Ze kwam op het idee om hier een fototentoonstelling aan te wijden toen ze de 17-jarige Toto ontmoette. Hij vertelde dat hij zelf meer met het probleem worstelde dan zijn omgeving. Bij de foto’s zijn quotes opgenomen van de jongeren zoals die van Joel Verbeek; ‘’ het zou mooi zijn als je helemaal niet uit de kast zou hoeven komen. Gewoon zeggen dat je verliefd bent en dan maakt het niet uit op wie’’.
De expositie zal feestelijk worden geopend op donderdag 15 februari om 17.30 uur in OBA Diemen. De tentoonstelling zal geopend worden door wethouder Jeroen Klaasse, vervolgens zal fotografe Marjolein Annegarn een toelichting geven. Uiteraard is er gelegenheid om een borrel te drinken en de foto's te bekijken met bijbehorende verhalen. De opening en de expositie zijn gratis toegankelijk voor publiek. De tentoonstelling is te zien van 15 februari 2018 t/m 20 mei 2018 in de Openbare Bibliotheek Diemen, Wilhelminaplantsoen 126, Diemen.10 jaar Damespad Noord-Brabantlesbisch
Op Paasmaandag 2 april lopen we het Damespad Noord-Brabant. Leuk als je mee komt wandelen! Het is een wandeling van 15 km door een afwisselend natuurgebied van bos, ven en heide. Inkorten is mogelijk. We verzamelen in Café Welkom aan de Stationsstraat 57 in Alphen. Koffie vanaf 10.45 uur. De wandeling start om 12 uur. Om 17.00 zijn we terug in Café Welkom om met elkaar de dag af te sluiten met een toast op het Damespad Brabant. Er is daarna gelegenheid om deel te nemen aan het buffet € 14,00 p.p. Opgave op de dag zelf. Deelname € 5 (met zichtbaar wandelspeldje Brabant € 4) Incl. koffie/thee. Meer info bij Hilde: snick000@planet.nl en bij het Damespad info@damespad.nl


Gesprek met Amsterdammer van het Jaar-genomineerde Souad Boumedien
Souad Boumedien maakt zich als inwoonster van Amsterdam-West met Marokkaanse roots hard voor de gay community binnen de Marokkaanse/islamitische gemeenschap. Op NPO Radio 1 sprak het programma Spraakmakers met haar. Luister en kijk hier naar de uitzending.


Borrel Zaandam Roze op 1 februari
Zaandam Roze organiseert iedere 1e donderdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur een borrel in Café Glenn de Koning, Damkade 2, 1506 BJ Zaandam. Iedereen is welkom, al richten we ons vooral op LHBT-ers. Lesbo’s, Homo’s, Bi’s en Transgenders zijn vaak onzichtbaar voor anderen, en ook voor elkaar. Zaandam Roze wil LHBT-bewoners gelegenheid bieden met elkaar kennis te maken. Het doel is vooral ontmoeting en gezelligheid. Ons e-mailadres is zaandamroze@gmail.com.Tentoonstelling Vreemd Volk, seksuele diversiteit in Utrechtlesbisch
De tentoonstelling Vreemd Volk, seksuele diversiteit in Utrecht is tot 25 maart 2018 te zien in het Volksbuurtmuseum. De stad Utrecht profileert zich actief als Regenboogstad. Dat is weleens anders geweest, getuige het scheldwoord 'Utrechtenaar' voor homoseksuelen, dat stamt uit de tijd van de beruchte 'Utrechtsche Sodomieprocessen' rond 1730. In de tentoonstelling 'Vreemd Volk' is te zien hoe er in Utrecht en in het bijzonder in de volksbuurt werd en wordt omgegaan met mensen met een andere seksuele voorkeur. Uit verhalen van o.a. Wijk C'ers is op te maken dat 'anders zijn' in Wijk C vroeger redelijk getolereerd werd, mits de betreffende personen 'erbij hoorden', familie waren of zich hadden aangepast aan de heersende normen. Dit staat haaks op het beeld dat vaak naar voren komt dat men in de volksbuurt niets moest hebben van alles dat anders is. Bij tijd en wijle staan de media vol negatieve verhalen: mensen die uitgejouwd en aangevallen worden of erger, gewoon weggepest. Er is in de omgang en de acceptatie in de loop der tijd veel veranderd. Er wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan de geschiedenis van de emancipatie van LHBTI in Utrecht. Verder komt de seksuele moraal in de afgelopen eeuw en de homo-emancipatie in het algemeen aan bod. Ook kan men kennis maken met bekende en minder bekende Utrechtse LHBTI-voorvechters, -organisaties, -horeca en 'roze plekken' in de stad. De bezoekers worden gestimuleerd niet alleen te kijken, te lezen en te luisteren, maar ook na te denken over de eigen houding en mening. Want hebben we allemaal eigenlijk niet iets waarmee we wel – of juist liever niet – uit de kast willen komen? Bij de tentoonstelling wordt een scala van activiteiten georganiseerd, zoals intieme opvoeringen van STUT Theater, roze wandelingen, diverse lezingen en een pubquiz. Voor voortgezet onderwijsscholen is er een educatief programma in samenwerking met productiebureau de Transketeers. Niet eerder werd er in een expositie aandacht aan dit onderwerp besteed en zeker niet vanuit deze invalshoek. Aan de hand van vele interviews met betrokkenen, ambtenaren, politici en (oud-)buurtbewoners is een persoonlijk verhaal ontstaan waarbij de nodige humor niet ontbreekt. Een tentoonstelling voor iedereen die nu eens echt wil weten hoe er in Utrecht omgegaan werd en wordt met seksuele diversiteit.Queer film op Netflix: Below Her Mouth
De film Below Her Mouth vertelt het verhaal van Jasmine (Natalie Krill) en Rile (Sebastian Pigott). Het koppel is verloofd, maar als Jasmine op een avondje uit Dallas (Erika Linder) ontmoet, verandert haar hele leven. Wat volgt is een passionele liefdesaffaire tussen twee vrouwen die weinig gemeen met elkaar lijken te hebben. Is de affaire belangrijk genoeg om een verloving voor op te geven? Bekijk de trailer op youtu.be/isaElGK1hy0Renault verrast in Italië met homothema in reclamespotjes
Renault heeft in Italië een aantal reclamespotjes uitgebracht met een roze rand. De spotjes zijn onder meer te zien op televisie. In het spotje ‘Ziekenhuis’ is een hoogzwangere vrouw met haar man op weg naar het ziekenhuis. Onderweg onthult ze dat de tweeling die ze op het punt staat te baren niet van haar man zijn, maar van haar zwager. Waarop de man eindelijk zijn geheim verklapt: ‘Ik ben homo’. In het spotje ‘Huwelijk’ zien we een bruidegom met een getuige op weg naar de huwelijksplechtigheid. De getuige doet een bekentenis: ‘Ik hou van je. Ik hou ook van je vrouw; we sliepen samen.’ Waarop de bruidegom antwoord: ‘Ik sliep met je moeder. In de spotjes worden technische snufjes van de Renault Scenic onder de aandacht gebracht onder het motto ‘Het leven kan je verrassen, de weg niet" (Bron: RozeGolf.net).


Gratis meevaren tijdens de Botenparade van Pride Amsterdam? Dat kan!lesbisch
Van 5 januari tot 5 februari kunnen organisaties en bedrijven zich inschrijven voor de Canal Parade van Pride Amsterdam. Nieuw dit jaar is de Support Card: Rabobank stelt dit jaar haar plek ter beschikking aan een LHBTI-organisatie. Het thema van de Botenparade is dit jaar ‘Heroes’. ‘Iedereen kent wel iemand die de helden-status verdient’, zegt Pride-directeur Lucien Spee daarover. ‘Denk aan mensen die het voortouw nemen, ergens voor staan en dit ook in het openbaar uitdragen. Het gaat om mensen, al dan niet behorend tot de LHBTI-gemeenschap, die zich op allerlei manieren inzetten voor mensenrechten in het algemeen en/of de LHBTI-gemeenschap in het bijzonder.’ Hij voegt daaraan toe dat niet de organisatie, maar de gemeenschap zelf beslist wie een helden-status verdient. ‘Iedereen is vrij om de discussie aan te gaan en iedereen is vrij om zelf een held aan te wijzen.’ Al jaren is er discussie over Pride Amsterdam. Het zou té commercieel zijn. Daar is iets op bedacht: Rabobank stelt dit jaar haar plek ter beschikking voor een LHBTI-organisatie die het zelf niet kan betalen. ‘De Rabobank neemt de kosten van de inschrijving voor haar rekening en gezamenlijk ondersteunen we de ‘support card-deelnemer’ ook nog eens met een bedrag van 7.500 euro.’ Hier kun je lezen aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de Support Card. De belangrijkste is dat je nog niet eerder hebt meegevaren met de Parade. En er gaat nog iets veranderen. De indeling van de categorieën is volgens Spee vernieuwd. ‘Dit hebben we gedaan omdat er in de afgelopen jaren discussie is ontstaan over de geaardheid en maatschappelijke betrokkenheid van verschillende deelnemers.’ Er is daarom een ‘Pride Business Club’ opgericht waardoor grote bedrijven alleen nog kunnen deelnemen aan de Parade als ze lid zijn van die club. ‘We willen zo bedrijven inhoudelijk nog meer betrekken en een netwerk creëren van professionals die ons vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid zowel financieel als inhoudelijk ondersteunen.’ Lidmaatschap kost 1.500 euro per jaar en wordt aangegaan voor minimaal 3 jaar. De helft van dat bedrag gaat naar de 'continuïteit van de organisatie', de andere helft wordt besteed aan de organisatie van inhoudelijke activiteiten (Bron: Winq.nl).


LHBT 30-plus avond in de Brulboei
Ben je lesbisch, homo, biseksueel of transgender (LHBT) of weet je dit nog niet helemaal zeker? Ken je geen andere LHBT’ers en wil je deze op een laagdrempelige manier ontmoeten? Ben je net verhuisd naar een omgeving waar je nog niemand kent? Wil jij je kennissen- en vriendenkring uitbreiden? Dan is de LHBT 30 plus avond misschien iets voor jou! Na een aantal bijeenkomsten waarin mensen hebben kunnen meedenken en een eerste avond bij AanEen hebben we nu twee nieuwe avonden gepland. Voorop staat ontmoeting en gezelligheid in eigen omgeving. En vanuit de ontmoeting kunnen er ook andere activiteiten ontstaan. Het is vooral voor en door LHBT’ers. Welkom op 2 februari en 2 maart in buurthuis de Brulboei, Markenstraat 1 in Emmeloord. Vanaf 20.00 uur.Nieuwe vrouwenkring voor vrouwen vanaf 55 jaar, regio Vught/Den Bosch
Een kring spreekt in ieder geval eenmaal per maand samen af. Dit is meestal thuis bij een van de kringleden. Vaak bestaat de avond uit een activiteit die meestal door de gastvrouw wordt voorbereid. Soms heeft een activiteit met homoseksualiteit te maken. Sommige thema’s zijn luchtig, terwijl andere discussies kunnen opleveren. De keuze uit een activiteit of thema is eindeloos. De avond wordt ingevuld door de gastvrouw, die dan min of meer de leiding op zich neemt. Dit kan op een luchtige, actieve, creatieve of serieuze manier. Na verloop van tijd ontstaat er een vertrouwde sfeer. Gezamenlijke interesses en persoonlijke achtergrond in combinatie met humor en herkenbaarheid zijn ingrediënten voor een gezellige avond. Een kring kan ook activiteiten buitenshuis ondernemen zoals samen uitgaan, naar de film gaan, een wandeling maken of samen koken, etc. Dit is geen verplichting, de éne keer zal de hele groep gaan de andere keer maar een paar vrouwen. Voor meer info: vrouwenkringvught@gmail.com en kom er tijdens een vrijblijvend gesprekje achter of deze kring iets voor jou is.


Website Coming In gepresenteerdlesbisch
Op Coming Out Dag hebben COC Nederland, Movisie en Rutgers de website Coming In gelanceerd. Deze website is bedoeld om biculturele lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgender personen te ondersteunen, voor wie uit de kast komen géén optie is – bijvoorbeeld omdat zij in een omgeving leven waarin hun gevoelens niet worden geaccepteerd. Coming In werkt aan empowerment en acceptatie van biculturele lesbische vrouwen, homo’s, biseksuelen en transgenders. Dus heb je een Afrikaanse, Arubaanse, Caribische, Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of andere culturele achtergrond en ben je LHBT? Dan vind je via Coming In inspiratie, netwerken en events. Ben je sociaal- of zorgprofessional én wil je meer weten over biculturele LHBT’s? Dan ben je bij Coming In aan het juiste adres voor onder andere achtergrondinformatie en trainingen.Ouders uit de Kast
Je hebt LHBTI+ gevoelens, maar zit nog in een hetero-relatie, dan is het niet zo makkelijk om uit de kast te komen. Orpheus is de landelijke vereniging voor hulpverlening bij homo/biseksualiteit in man-vrouw relaties. Nu wil Orpheus dit meer onder de aandacht brengen en is met KRO/NCRV om tafel gaan zitten voor een tv-programma over mensen, die op latere leeftijd tijdens of na een hetero relatie uit de kast komen: Ouders uit de kast. Voor deze serie is presentatrice Sophie van der Enk nog op zoek naar dit soort dappere gezinnen. Bekijk hier de oproep op Youtube


Game laat voetballers uit de kast komen
Football Manager is een van de bekendste games. In de nieuwe versie, die uitkomt op 10 november, kun je als manager van een voetbalteam een speler uit de kast laten komen als homo. Dit zijn geen bestaande spelers, maar zogeheten ‘newgens’, niet-bestaande spelers die aan het eind van elk seizoen worden toegevoegd aan de jeugdopleidingen van clubs. De hoofdontwikkelaar van Football Manager, Miles Jacobson, is in gesprek gegaan met prominenten in de voetbalwereld die openlijk homoseksueel zijn, onder wie Hugo Scheckter. Dat is de teammanager en vertrouwenspersoon van het elftal in Southampton. Waarom eigenlijk geen echt bestaande spelers uit de kast laten komen? Jacobson vertelt aan The Mirror: We weten niet wie gay is en wie niet en we willen niet dat spelers ongevraagd een coming-out maken in het spel.’ Spelers zouden het spel om die reden voor de rechter kunnen dagen. En waarom zou je überhaupt willen dat een van je spelers in je game uit de kast komt? Jacobson legt uit: ‘De verwachting is dat je club een boost krijgt in de merchandise, aangezien er een nieuw publiek zal zijn dat de speler wil steunen. Waar ter wereld je ook kijkt, iemand die uit de kast komt krijgt vaak alleen maar meer steun van mensen.’ Football Manager heeft een enorme fanbase. In het spel worden niet alleen spelers beoordeeld, maar ook coaches, scouts en zelfs fysiotherapeuten. Er zijn trainers die regelmatig de ratings uit Football Manager bekijken als ze meer informatie willen over een speler (Bron: Winq.nl).Brabant heeft er een carnavalsvereniging bij: De Jeanettekes
Een groep vaste gasten van de Venise Bar in Breda heeft een carnavalsvereniging opgericht: De Jeanettekes. Daarmee is het na Effe Anders in Eindhoven de tweede gay-carnavalsvereniging in Brabant. Elke maandagavond wordt er hard gewerkt in een loods aan de bouw van een carnavalswagen, waarmee de vereniging mee gaat doen aan de optocht in Breda. Aanleiding voor de oprichting van de vereniging is het 50-jarige bestaan van de Venise Bar. ‘We gaan een Venetiaanse wagen maken, compleet met Venetiaanse maskers. En als thema hebben we: we zwaaien er-na. Genaamd naar de vrouw die bar Venise heeft opgericht in 1967, Erna de Haas’, zegt eigenaar Edwin van de Merwe tegen Omroep Brabant (Bron: RozeGolf.net).
Home