Logo Contigo Contact


vorige pagina


Nieuws lesbisch/biseksueelNieuweContactenLesbisch/BiseksueelErvaringen lesbisch/biseksueelNieuwsbriefGratisLinks lesbisch/biseksueelGeschiedenisNieuws voor lesbische en biseksuele vrouwen

Het laten plaatsen van een nieuwsbericht is kosteloos. Stuur daarvoor een persbericht naar info@contigocontact.nl

Laatste update: 1 juli 2018

De regenboogvlag wappert in Madurodamlesbisch
Sinds deze week hangt er een regenboogvlag in Madurodam. Het is het idee van gastvrouw Laura Kooke, die tevens voorlichter is bij COC Haaglanden. “Er was wel een sekswerker op de Wallen, maar er hing nergens een regenboogvlag.” 'Madurodam is er voor iedereen', zo doen ze beloven in hun communicatie. Toch miste Laura Kooke iets. Een regenboogvlag! “Ik zag dat die er nog niet was en ben met mijn werkgever gaan praten. Hij vond het een goed idee en na twee weken hing er een vlag aan een gebouw.” Ze kwam erachter dat er vroeger wel een verwijzing naar de LHBTQ-gemeenschap was. “Er hing ooit een roze vlag, maar die was er niet meer. Nu is er weer een nieuwe vlag.” Collega’s reageren positief. “Het voelt heel goed” (Bron: Winq.nl).


LHBTI-asielbeleid is gebaseerd op ondeugdelijke stereotypen
Het Nederlandse asielbeleid voor LHBTI’s is gebaseerd op ondeugdelijke stereotypen. Dat is de conclusie van een onlangs verschenen onderzoeksrapport van het COC. De belangenorganisatie roept staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) in een gesprek op om het beleid ingrijpend te wijzigen.De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hanteert vaste criteria om te beoordelen of mensen, die naar Nederland vluchten uit vrees voor vervolging wegens hun seksuele identiteit, LHBTI zijn. Het belangrijkste criterium, zo blijkt uit het dossieronderzoek dat het COC de afgelopen 2 jaar uitvoerde bij de IND, is of de asielzoeker een zogenaamd ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ van de seksuele identiteit heeft doorgemaakt. Onderzoeker mr. Sabine Jansen concludeert in het COC-rapport Trots of Schaamte? dat dit criterium een ondeugdelijk stereotype is zonder wetenschappelijke onderbouwing. Veel LHBTI-asielzoekers voldoen niet aan het stereotiepe beeld: ze hebben nooit een ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ doorgemaakt, begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt en/of kunnen er niet gedetailleerd over vertellen. LHBTI-asielzoekers lopen een fors risico dat hun asielverzoek wordt afgewezen als ze een dergelijk proces niet hebben doorgemaakt en dus niet voldoen aan het criterium, zo blijkt uit het rapport. De IND wijst in totaal ruim een derde (37%) van de onderzochte LHBTI-asielverzoeken af. In bijna alle gevallen (85%) is dat omdat niet geloofd wordt dat ze LHBTI zijn. Het rapport bevat tal van voorbeelden van asielzoekers die de IND niet gelooft omdat ze niet voldoen aan het stereotype. Ze hebben hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit direct en zonder problemen omarmd of zijn trots in plaats van zich voor hun identiteit te schamen. Zo antwoordt een Afrikaanse asielzoeker op de vraag wat hij voelde toen hij erachter kwam dat hij op mannen viel: “Ik vond het leuk en werd blij. Als ik iemand zag die ik leuk vind dan werd ik blij.” De man gaf aan dat hij geen proces van zelfacceptatie doormaakte. De IND geloofde niet dat de man homoseksueel is en wees zijn asielverzoek af. Een afgewezen Afrikaanse asielzoekster antwoordt op de vraag of het moeilijk was om erachter te komen dat ze op meisjes viel: “Ik had het gevoel dat het juist was. U houdt bijvoorbeeld van mannen en ik krijg dat zelfde gevoel bij meisjes. (...) Het was gemakkelijk dat te accepteren.” De IND overweegt vervolgens dat ‘zij geen inzichten heeft kunnen geven over het proces van bewustwording en mogelijke zelfacceptatie. (...) Betrokkene stelt hiermee geen enkel probleem te hebben gehad.’ Een andere afgewezen Afrikaanse asielzoeker, die zegt dat hij zijn seksuele voorkeur heeft geaccepteerd, wordt door de IND zelfs tegengeworpen dat hij ‘zonder enige scrupules zijn homoseksualiteit omarmde’. Het NOS Journaal interviewde een Afrikaanse homoseksuele asielzoeker (foto) over zijn ervaringen. “Homo ben je van binnen”, zegt hij: “Het staat niet op je voorhoofd geschreven en je kunt het niet ‘bewijzen.” De IND gelooft niet dat de man zowel Christelijk áls homo kan zijn. Onderzoeker Sabine Jansen constateert in haar rapport dat de IND ook veel andere ondeugdelijke stereotypen hanteert bij het beoordelen van LHBTI-asielverzoeken. Zo wordt ervan uitgegaan dat LHBTI’s altijd weten welke straffen er in hun land op homoseksuele handelingen staan, welke LHBTI-organisaties er zijn, dat mensen zich op één specifiek moment realiseren dat ze LHBTI zijn en dat geloof en LHBTI-zijn niet samengaan. Terwijl deze stereotypen in de beoordeling het voor LHBTI-asielzoekers moeilijk maken om de IND te overtuigen van hun identiteit, wordt dat proces nog verder bemoeilijkt doordat de IND het bewijs dat asielzoekers aanleveren vaak terzijde schuift. Zo worden verklaringen van partners over de (homoseksuele) relatie vaak genegeerd omdat de partner geen ‘objectieve bron’ zou zijn. Ook foto’s van de asielzoeker met partner of bij LHBTI-vrienden of feestjes worden zelden als bewijs gezien. Dergelijk bewijs wordt elders in het Nederlandse vreemdelingenrecht juist wél geaccepteerd, bijvoorbeeld als mensen een verblijfsvergunning vragen voor verblijf bij hun partner. In een brief roept het COC staatssecretaris Harbers op om het ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ te schrappen als belangrijkste criterium bij het beoordelen van LHBTI-asielverzoeken. Zelfidentificatie zou centraal moeten komen te staan: wat zegt de asielzoeker zelf over haar of zijn seksuele identiteit? Het COC schrijft aan de staatssecretaris dat het niet mogelijk is om op een andere manier de seksuele oriëntatie of genderidentiteit van een ander mens te bepalen. Er bestaat geen objectieve ‘meetlat’ voor en het leidt per definitie tot stereotypen. Seksuele minderheden hebben nu eenmaal, net als heteroseksuelen, geen universele kenmerken. IND-medewerkers proberen naar eer en geweten ‘objectief’ vast te stellen of asielzoekers LHBTI zijn. De staatssecretaris stuurt hen echter met een onmogelijke opdracht op pad. Sabine Jansen bekeek tijdens haar onderzoek naar het LHBTI-asielbeleid in twee jaar tijd 267 dossiers van LHBTI-asielzoekers bij de IND. Veertig van deze dossiers heeft ze uitgebreid onderzocht. Ook bestudeerde ze honderden rechterlijke uitspraken. Jansens onderzoek werd uitgevoerd voor COC Nederland met steun van het Asiel- en Migratiefonds van de Europese Unie. Het kwam tot stand onder begeleiding van prof. mr. Thomas Spijkerboer, prof. mr. Ashley Terlouw, asieladvocaat mr. Marcel van der Linde en mr. Sadhia Rafi van VluchtelingenWerk Nederland. Het rapport Trots of schaamte? van Sabine Jansen kan HIER gedownload worden (pdf) (Bron: COC.nl).Amerikaanse profvoetballer Collin Martin komt uit de kastlesbisch
Collin Martin, voetballer in de hoogste Amerikaanse divisie, is uit de kast gekomen. Hij is daarmee op dit moment de enige Amerikaanse sporter in een grote Amerikaanse competitie die openlijk homoseksueel is. De 23-jarige speler van Minnesota United FC maakte op Twitter bekend dat hij homo is, op de avond dat Pride Night gevierd werd. ‘Vanavond heeft mijn team, Minnesota United, zijn Pride Night. Het is een belangrijke avond voor me. Ik maak voor het eerst in het openbaar bekend dat ik een homoseksuele speler ben in de Major League Soccer’, staat in de tweet. Hij plaatste bij zijn bericht een foto van zichzelf met een regenboogvlag om de schouders (Bron: Rozegolf.net).Drie homo-activisten doodgeschoten in het zuiden van Mexico
In Mexico zijn onlangs drie homoactivisten doodgeschoten. Hun lichamen werden gevonden in de buurt van de stad Taxco in de deelstaat Guerrero in het zuiden van Mexico. De drie, Ruben Estrada, Roberto Vega en Carlos Uriel López waren actief in de lokale homobeweging. De moord wordt breed veroordeeld in Mexico. Op Twitter was #NoSonTresGaysSomosTodos (Er zijn geen drie homo’s, we zijn het allemaal) populair. Komende zaterdag is in Mexico-Stad de Gay Pride. ‘In deze week van trots is dit verschrikkelijk en herinnert ons er aan waarom we marcheren’, aldus de organisatie op Facebook. Mexico 02Ondanks een verbetering van de rechten, namen hate crimes tegen LHBT’ers niet af. De laatste vijf jaar werden 381 LHBT’ers vermoord in Mexico (Bron: RozeGolf.net).Online training: Ondersteuning en acceptatie van LHBTI asielzoekers en vluchtelingen
Voor de ondersteuning en acceptatie van LHBTI-asielzoekers en vluchtelingen heeft Movisie samen met de partners in het Europese Epsilon-project een e-learning ontwikkeld voor professionals en vrijwilligers die met hen werken. Deze gratis e-learning bestaat uit drie modules: LHBTI zijn; LHBTI asielzoekers en vluchtelingen; LHBTI inclusieve omgeving voor migranten, asielzoekers en vluchtelingen. Elke module bestaat uit meerdere submodules met inhoudelijke kennis, casussen en oefeningen. De e-learning kan in zijn geheel of gedeeltelijk worden gedaan. De modules zijn beschikbaar in verschillende talen: Engels, Nederlands, Italiaans en Grieks. Er is ook een volledig handboek in het Engels beschikbaar. Bij afronding van de e-learning krijgt de deelnemer een certificaat. De Engelstalige online training staat al online en zeer binnenkort ook de Nederlandstalige. U kunt de online training hier vinden.COC Leiden kijkt met vertrouwen naar de toekomstlesbisch
Na de algemene ledenvergadering van 6 juni jl. kijkt COC Leiden met vertrouwen naar de toekomst. Gesteund door de leden, nam het bestuur vroegtijdig afscheid. Een interim bestuur (IB) van drie personen neemt het stokje over. Ook gaat een externe onderzoekscommissie kijken naar hoe COC Leiden structureel kan worden versterkt en hoe de bestuurlijke instabiliteit in de toekomst kan worden tegen gegaan. Ondanks het vroegtijdige aftreden is oud-voorzitter Jan Thijs Leeuwrik Nieborg trots op de bereikte resultaten van de afgelopen drie jaar. “We zijn een belangenvereniging voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI). Ondanks de bestuurlijke perikelen van de afgelopen periode, hebben we een groeiende groep enthousiaste vrijwilligers die veel werk verricht op het gebied van LHBTI-emancipatie en het bieden van een gezellig thuis voor de doelgroep. De grote steun van de leden tijdens de vergadering voor het aftredend bestuur heeft ons goed gedaan. Je vrijwilligers worden toch een beetje familie,” aldus de oud-voorzitter. Het oude bestuur zal het IB ondersteunen met een goede overdracht voor de bestuurlijke taken en helpen hiermee met het waarborgen van de continuïteit van de vereniging. Voorzitter a.i. Debbie Helaha: “Het wordt een spannende tijd met veel uitdagingen, maar we hebben er zin in. En gelukkig merken we dat we op de steun kunnen blijven rekenen van onze vrijwilligers die al vele jaren de belangrijkste kracht zijn binnen de vereniging. Daar zijn we enorm blij mee. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. We hopen dan ook dat we aan het einde van dit jaar de eerste, concrete resultaten kunnen presenteren.” COC Leiden gaat in ieder geval tijdens de komende Leidse Peurbakkentocht acte de présence geven, in samenwerking met café De Roze Beurs. Daarna kan er door iedereen worden gefeest in het verenigingspand aan de Langegracht. Verder staat er een bijdrage aan de Leidse El Cid week op de planning, evenals een landelijke onderwijsdag op 3 november 2018 in Leiden die georganiseerd wordt in het kader van 50 jaar Leidse Homobeweging. Die dag is bedoeld voor iedereen die zich in het onderwijs bezighoudt met seksuele - en genderdiversiteit. Voor COC-vrijwilligers én onderwijsprofessionals dus! "Het wordt een prikkelende en leerzame happening waar COC-voorlichters en vrijwilligers uit het hele land, maar ook leraren, schoolleiders, mentoren en vertrouwenspersonen uit zowel het basis- als voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten en tips en tools aangereikt krijgen om het thema beter bespreekbaar te maken en te behandelen op scholen", aldus Helaha. Het interim bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een bestuurslid algemene zaken respectievelijk Debbie Helaha, Malika Koet en Alex van der Slot. Koet en Van der Slot waren al eerder lid van het bestuur van COC Leiden.


Ook minister wil tempo bij verbod LHBTI-discriminatie in Grondwet
Minister Kajsa Ollongren (BZK) gaat in gesprek met Kamerleden over hoe een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie zo snel mogelijk kan worden opgenomen in de Grondwet. Dat bleek dinsdag tijdens een gesprek van de minister met vertegenwoordigers van het COC. D66, GroenLinks en PvdA dienden in 2010 een wetsvoorstel in voor een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet. De behandeling daarvan ligt stil. Minister Ollongren gaat met de indieners overleggen hoe er tempo gemaakt kan worden. Het COC drong daar in het gesprek op aan. De minister zegde het COC toe dat de regering de komende tijd in gesprek gaat met belangenorganisaties om te kijken op welke wijze geslachtsregistratie zo veel mogelijk kan worden beperkt. Doel is om te komen tot een stappenplan. De minister betrekt daarbij de mogelijkheid om geslachtsregistratie achterwege te laten op het identiteitsbewijs of om de categorie geslacht op het paspoort door te halen met een X. De regering gaat onderzoek doen naar de zogenaamde ‘homolijsten’ op grond waarvan gemeenten homoseksuele sollicitanten weigerden in de jaren vijftig van de vorige eeuw. De minister overweegt op suggestie van het COC om dat onderzoek uit te breiden naar de Rijksoverheid en Rijksdiensten en naar veroordelingen op grond van het discriminerende art. 248bis. Ollongren gaat in gesprek met staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) om te bezien hoe LHBTI-emancipatie verder kan worden bevorderd op Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en Sint Maarten (Bron: COC.nl).COC’s Shakespeare Club tijdens Amsterdam Pridelesbisch
Van 28 juli tot en met 5 augustus vindt op de binnenplaats van het Amsterdam Museum de derde editie van COC’s Shakespeare Club plaats. Tijdens de Amsterdam Pride is COC’s Shakespeare Club 9 dagen lang dé relaxte hang-out waar ontmoeting, verbinding en cultuur samenkomen. Het thema dit jaar is sharing stories, exploring identity – het verkennen van identiteit binnen de super diverse LHBTIQ+gemeenschap en het door verhalen met elkaar te delen zichtbaar maken wat ons van elkaar onderscheidt en wat ons met elkaar verbindt. Gedurende de Pride-week presenteren verschillende LHBTIQ+organisaties en -bondgenoten rondom het thema een divers programma. Er zijn museumrondleidingen, presentaties, netwerkbijeenkomsten, forums, paneldiscussies en workshops. Iedereen, ongeacht achtergrond, is welkom om met vrienden gezellig een drankje te komen drinken, mee te dansen of gewoon te ‘zijn’. COC’s Shakespeare Club heeft als doel de zichtbaarheid en acceptatie van de LHBTIQ+gemeenschap in Amsterdam en omstreken te bevorderen. Door de centrale ligging van het Amsterdam Museum in de binnenstad staan we open voor een divers publiek van Amsterdammers en (internationale) bezoekers van buiten de stad. Het complete programma van COC’s Shakespeare Club 2018 is binnenkort te vinden via de site van COC Amsterdam. De Shakespeare Club – nu het COC – werd op 7 december 1946 in Hotel Krasnapolsky opgericht. Die allereerste bijeenkomst met een opkomst van 150 mensen betekende meteen een primeur voor Nederland. Voor die tijd waren er in ons land nog nooit zoveel mensen vanwege hun seksuele of genderidentiteit samengekomen. COC’s Shakespeare Club is twee jaar geleden weer tot leven gewekt tijdens het culturele programma van EuroPride Pride 2016 in Amsterdam. De editie 2018 wordt door COC Amsterdam in partnerschap met verschillende vertegenwoordigers uit de LHBTIQ+gemeenschap en met het Amsterdam Museum georganiseerd en vindt plaats op de binnenplaats van het museum aan de Kalverstraat 92 te Amsterdam (Bron: COC.nl).


Facebook, waar is de regenboog-emoji?
Nadat Facebook vorig jaar een reactie-emoji introduceerde in de vorm van een regenboogvlag, werd dit initiatief bejubeld. Maar toen de Amerikaanse Pride-maand voorbij was, verdween ook de emoji weer. En die komt ook niet meer terug. Vorig jaar juni werd de regenboog-emoji miljoenen keren gebruikt in reacties onder berichten op Facebook. De populaire emoji zal dit jaar echter niet terugkeren. Lisa Statton, een woordvoerder van Facebook, zegt dat het sociale platform geen emoji’s meer gebruikt die gekoppeld zijn aan momenten in het jaar, zoals feestdagen of Pride. Ze zien het als een eenmalige ervaring. Wat Facebook wél in de aanbieding heeft, is een hele set aan nieuwe toepassingen waarmee je je profielfoto bijvoorbeeld een regenboogtintje geeft. Ook zijn er filters voor de camera waarmee je je foto’s en video’s kan optuigen. Desondanks klonk er op de socials veel teleurstelling over het besluit om de reactie-emoji te killen (Bron: Winq.nl).

lesbisch

Borrel voor lesbische LGBT+ vrouwen in Arnhem
Zondag 29 juli 2018
Andere vrouwen ontmoeten? Kom ook gezellig borrelen in Arnhem bij café Njoy, Bovenbeekstraat 5 te Arnhem. De borrel begint om 15.00 uur en we zien wel wanneer de laatste dame het pand verlaat. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Kosten: Geen, de drankjes zijn voor eigen rekening. Kom je voor het eerst en wil je eerst even een mailtje sturen? Dat kan altijd via borrelpoink@gmail.com. De mail komt terecht bij Lenny of Silvie. Sluit je aan voor een gezellige middag en leer nieuwe vrouwen kennen! Poink organiseert activiteiten voor en door lesbische LGBT+ vrouwen (25+) in regio Arnhem-Nijmegen. Iedere maand is er een borrel, afwisselend in Arnhem en Nijmegen. Check www.poink.info.


Tsjechië legaliseert huwelijk voor M/M en V/V
Als eerste postcommunistische land binnen Europa stelt Tsjechië het huwelijk open voor mensen van hetzelfde geslacht. Minister-president Adrej Babiš heeft zijn steun uitgesproken voor een hervorming van de wetgeving. Met de nieuwe wetgeving krijgen homo’s en hetero’s dezelfde rechten. Niet alleen wat betreft het trouwen zelf, maar ook op het gebied van familie-, pensioen- en erfrechten. In zestien landen binnen de Europese Unie is het huwelijk al opengesteld. Tsjechië is het eerste voormalige Oostblokland waar dit nu ook mogelijk wordt. Op dit moment biedt de Tsjechische overheid alleen het geregistreerd partnerschap aan. Een van de eerste reacties kwam van een Tsjechische advocaat, Czesla Walek. Die schreef op Twitter dat dit een grote stap vooruit is voor Tsjechië. Het is nog niet zover: de wet moet nog langs het Tsjechische parlement. 46 parlementsleden hebben de wet inmiddels ondertekend (Bron: Winq.nl).LHBTI-emancipatie prominent in Leids collegeakkoord
Het Regenboogakkoord dat alle partijen in de Leidse gemeenteraad voor de verkiezingen ondertekenden wordt integraal uitgevoerd, zo blijkt uit het collegeakkoord van het nieuwe stadsbestuur van D66, GroenLinks en PvdA. De vijf punten uit het Regenboogakkoord die de gemeente gaat uitvoeren zijn:
De gemeente
- voert een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s;
- bevordert de veiligheid van LHBTI’s;
- ondersteunt LHBTI-jongeren;
- ondersteunt kwetsbare LHBTI’s;
- bevordert de zichtbaarheid van LHBTI’s.
COC Leiden is verheugd en werkt graag samen met de gemeente om het beleid ter voorzien van concrete doelen en meetbare resultaten. "Door concrete doelen te stellen en meetbare resultaten af te spreken wordt LHBTI-emancipatiebeleid tastbaarder en kan de gemeente bijsturen wanneer dat nodig is. Zo wordt beleid tastbaar voor bijvoorbeeld kwetsbare LHBTI-jongeren of roze ouderen die zorg nodig hebben," aldus Ivo van Spronsen, bestuurslid Politiek en Diversiteit van COC Leiden. "Zichtbaarheid is noodzakelijk voor de acceptatie van diversiteit. Hoewel acceptatie de afgelopen jaren is toegenomen in Nederland en daarmee in Leiden, is het nog niet altijd even goed gesteld met de (sociale) veiligheid van homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders. Discriminatie is ook in Leiden een probleem," zegt Jan Thijs Leeuwrik Nieborg, voorzitter COC Leiden (Bron: COCLeiden.nl).Duitsland eert Magnus Hirschfeld met herdenkingszegellesbisch
Op 12 juli brengt de Deutsche Post een speciale postzegel uit ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van dr. Magnus Hirschfeld (1868-1935), als oprichter van de eerste LHBTI-organisatie ter wereld dé grondlegger van de emancipatie van LHBTI’s wereldwijd. Het uitbrengen van de speciale Magnus Hirschfeld-herdenkingszegel is – naast de publicatie van zijn biografie – een van de hoogtepunten van de viering in Duitsland van het Hirschfeld-jubileumjaar 2018/2019 georganiseerd door de Bundesstiftung Magnus Hirschfeld (BMH). De Magnus Hirschfeld-postzegel kan vanaf 12 juli besteld worden in de onlineshop van de Deutsche Post. De Duitse arts en seksuoloog Magnus Hirschfeld (1868-1935) geldt als een van de grondleggers van de moderne LHBTI-emancipatiebeweging. Hij begon al in 1897 de Duitse strafbaarstelling van homoseksualiteit op grond van artikel 175 aan de kaak te stellen en te streven naar de afschaffing van dit discriminerende wetsartikel. Hirschfeld hanteerde daarbij het motto ‘Per Scientiam ad Justitiam’ – door wetenschap naar rechtvaardigheid – omdat hij ervan overtuigd was dat juist wetenschappelijke inzichten de negatieve publieke opinie over homoseksualiteit kunnen veranderen. Zijn Institut für Sexualwissenschaft en het door hem opgerichte Wissenschaftlich-humanitäres Komitee (WhK) hebben daarbij baanbrekend werk gedaan. In ons land inspireerde hij jhr. Jacob Schorer in 1911 tot de oprichting van het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK), de directe voorloper van het huidige COC. Het levenswerk van Hirschfeld werd vernietigd door de Nazi’s. Op 6 mei 1933 werd zijn instituut in Berlijn door een knokploeg van zo’n 100 SA’ers geplunderd. Zijn wereldberoemde en volstrekt unieke bibliotheek werd weggevoerd en een paar dagen later publiekelijk verbrand. Zelf was hij daarbij niet aanwezig – na de machtsovername van de Nazi’s in 1932 was hij in ballingschap gegaan, want als jood, democraat en homoseksueel was het niet langer veilig voor hem in Duitsland. Hirschfeld stierf op 14 mei 1935 in Nice. Kort daarna verscherpten de Nazi’s artikel 175 – het werd uiteindelijk pas in 1994 afgeschaft. Het is voor het eerst dat in Duitsland een postzegel met een LHBTI-thema uitgebracht wordt. Hoewel dit wereldwijd wel al vaker is voorgekomen, is het nog altijd een bijzondere gebeurtenis. In de VS werd in 2014 een speciale postzegel uitgebracht ter nagedachtenis aan Harvey Milk, in Denemarken en Zweden werd in 2016 een Regenboogpostzegel uitgebracht en in Oostenrijk verscheen in 2010 een speciale postzegel vanwege 15 jaar Regenboogparade in Wenen. In ons land werd twee jaar geleden een postzegel uitgebracht vanwege EuroPride in Amsterdam. Dat jaar bracht de Verenigde Naties voor de diplomatieke post ook LHBT-zegels uit in het kader van het ‘Free & Equal’-programma. Canada bracht vorig jaar ter gelegenheid van 150 jaar onafhankelijkheid een postzegel uit over de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht (Bron: COC.nl).


Roze Zaterdag 2020 naar Leeuwarden
Roze Zaterdag 2020 wordt in Leeuwarden gehouden. Dat werd bekend gemaakt in Gouda, waar dit jaar Roze Zaterdag gevierd werd. Het is voor het eerst dat Roze Zaterdag in Friesland georganiseerd gaat worden. Stichting Roze Zaterdagen Nederland heeft voor Leeuwarden gekozen, omdat de bestuursleden zeer te spreken zijn over het Friese bidbook. Het bestuur was getroffen door de inzet en deskundigheid van het breed samengestelde team dat de Roze Zaterdag wil gaan organiseren. “Leeuwarden kwam met de beste plannen en heeft het evenement daarom in de wacht gesleept”, aldus Maxim van Ooijen, secretaris van de stichting. “Zo wordt de Friese hoofdstad op Roze Zaterdag ingedeeld in thematische zones, onder het overkoepelende thema ‘City of Love’. De gemeente heeft bovendien een ruime financiële toezegging gedaan en waarmee een solide financiële basis onder de organisatie van het evenement gelegd” (Bron: COC.nl).Blije Borrel COC Zwolle voortaan vanaf 20.00 uurlesbisch
Nieuws over de Blije Borrel: Deze maandelijkse ontmoetings- en dansavond voorziet duidelijk in een behoefte. Daarom zijn de deuren voortaan eerder geopend. Gezien de blije reacties en de meer dan honderd bezoekers elke 4 e vrijdag van de maand, voorziet de Blije Borrel duidelijk in een behoefte. De deuren van ClubZo in Zwolle zijn voortaan van 20.00 tot 2.00 uur geopend! Iedereen, 'lhbti of nie’ is van harte welkom om elkaar tijdens de borrel te ontmoeten, bij te kletsen, te borrelen en te dansen. Tot 22.00 uur is de muziek meer op de achtergrond zodat er juist voor het bijkletsen meer ruimte is. De Blije Borrel is een initiatief van COC Zwolle in samenwerking met Stadscafé Blij. Voor meer informatie en de data voor de komende Blije Borrels kun je terecht op de vernieuwde website van COC Zwolle: https://coczwolle.nl


Amerikaanse en Ierse voetbalteams spelen in Pride-shirt
Afgelopen weekend speelden twee nationale voetbalteams uit de Verenigde Staten en Ierland in shirts met daarop de kleuren van de regenboog. Hiermee markeren ze het begin van de Pride-maand. Het initiatief van de regenboogshirts lag bij de Football Association of Ireland (FAI). De organisatie schreef op Twitter: 'Dit is niet zomaar een nummer, dit is niet zomaar een shirt. Het is een statement', gevolgd door de tekst dat Ierland LHBTI-rechten ondersteunt. De wedstrijd werd gespeeld in Dublin, trok 32.300 voetbalfans en werd gewonnen door Ierland. De meeste fans waren enthousiast over de actie. De Amerikaanse voetbalbond vraagt op soortgelijke wijze aandacht voor de LHBTI-gemeenschap en gaat geld inzamelen om organisaties te ondersteunen. Zowel het heren- als damesteam zal de komende weken spelen in een Pride-shirt. Nadat de wedstrijden zijn afgelopen, zullen de gedragen shirts worden verkocht. Tot dusver heeft één speler aangekondigd te weigeren het Pride-shirt te dragen. Verdediger Jaelene Hinkle heeft gemeld dat ze het shirt niet kan dragen vanwege haar geloofsovertuiging en heeft om die reden bedankt voor haar deelname aan het nationale elftal. Op dit moment zijn er twee openlijk homoseksuele voetbalprofessionals: de Britse Liam Davis en Anton Hysén, een Zweed die in het Verenigd Koninkrijk is geboren. Nummer drie was de Amerikaanse Robbie Rogers, maar die is vorig jaar met voetbalpensioen gegaan (Bron: Winq.nl).


Handreiking voor Roze Vieringenlesbisch
Op 21 juni werd ‘Zie de regenboog en prijs zijn maker’ gepresenteerd – een praktische handreiking voor roze vieringen met een voorwoord van COC-voorzitter Tanja Ineke. Dominee Saskia van Meggelen, voorzitter van de Protestantse Kerk nam het eerste exemplaar in ontvangst. Al enige jaren is er sprake van een toename van roze vieringen. Deze vrijplaatsen voor LHBT+-mensen die niet in hun eigen kerk terecht kunnen of daar onvoldoende herkenning vinden, zijn kennelijk nog altijd en in toenemende mate nodig. Daarnaast hebben roze vieringen hun plaats veroverd in de veelkleurigheid van kerkelijke vieringen met een niet meer weg te denken eigen geluid. De handreiking ‘Zie de regenboog en prijs zijn maker’ introduceert de roze viering (wat is een roze viering, welke teksten kies je, wat kan wel en wat kan niet) en geeft praktische suggesties. Daarnaast bundelt het de liturgieën van hele uiteenlopende roze vieringen, inclusief de teksten van gebeden, preken enzovoorts. Getuigenissen van bezoekers van roze vieringen larderen het boek en laten zien hoe relevant deze vieren voor velen zijn vandaag. De handreiking werd samengesteld door LHBT-predikant en theoloog Wielie Elhorst en predikant-in-opleiding Stijn van der Woude en uitgegeven door KokBoekencentrum. De jaarlijkse Gay Sing-In in de Domkerk in Utrecht tijdens het Midzomergracht Festival bood het podium voor de presentatie (Bron: COC.nl).Britse politicus wil verbod anti-LHBTI-voetbalspreekkoren
Het Britse conservatieve Lagerhuislid Damian Collins wil anti-LHBTI-spreekkoren door voetbalsupporters strafbaar stellen. Hij presenteert daarvoor een wetsvoorstel om de Britse voetbalwet (Football Offences Act) aan te passen. Op grond van de Britse voetbalwet uit 1991 zijn ‘onfatsoenlijke en racistische’ spreekkoren al strafbaar. Om een eind te maken aan elk misverstand over de interpretatie daarvan, zal het wetsvoorstel expliciet duidelijk maken dat ‘onfatsoenlijke spreekkoren en gebaren die verwijzen naar iemands seksuele oriëntatie of genderidentiteit’ ook onder het verbod vallen. Collins presenteert zijn wetsvoorstel samen met Gareth Thomas, een beroemde rugbyspeler uit Wales die in 2009 uit de kast kwam en sindsdien actie voert voor LHBTI-acceptatie in de sport. Thomas heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het wetsvoorstel. Collins en Thomas willen met het wetsvoorstel LHBTI-voetbalsupporters én spelers, scheidsrechters en andere officials beschermen tegen LHBTI-vijandige verbale intimidatie. Het wetsvoorstel van Collins en Thomas krijgt steun van de Football Association (FA), de Engelse voetbalbond. In een toelichting op de presentatie van het wetsvoorstel wijst Collins op het recente besluit van wereldvoetbalbond FIFA om Mexico een boete op te leggen vanwege anti-LHBTI-spreekkoren door Mexicaanse voetbalsupporters tijdens de WK-wedstrijd tegen Duitsland op zondag 17 juni in Moskou. Dat bewijst volgens het Britse parlementslid dat voetbalsupporters zich in stadions wereldwijd LHBTI-vijandig uiten en dat het de hoogste tijd is daar tegen op te treden. “Wij hopen dat deze wet er aan bijdraagt om van voetbal waarlijk een sport voor iedereen te maken”, zegt Collins. Damian Collins is sinds 2010 lid van het Lagerhuis namens de Conservatieve Partij en sinds 2016 voorzitter van de parlementscommissie voor Cultuur, Media en Sport. Vorig jaar presenteerde deze commissie een rapport over de bestrijding van LHBTI-fobie in de sport (Bron: COC.nl).


Bermuda krijgt alsnog de openstelling van het huwelijk voor gayslesbisch
Eerst mocht het, toen weer niet en nu is het definitief. Het Hooggerechtshof van Bermuda had het huwelijk in mei 2017 terecht opengesteld voor mannen of vrouwen die met elkaar willen trouwen. Over zes weken mogen de eerste huwelijken worden voltrokken. Nadat het huwelijk in mei 2017 was opengesteld voor M/M en V/V, volgde in december een stemronde waarbij die openstelling weer werd teruggedraaid. Daarvoor in de plaats kwam een geregistreerd partnerschap, dat onder geen beding ‘huwelijk’ mocht worden genoemd. Dat was onterecht, zo heeft het hoogste gerechtshof nu geoordeeld. Volgens de grondwet van Bermuda heeft iedereen gelijke rechten en mogen homo’s, lesbiennes en iedereen daartussenin gewoon met elkaar trouwen. Homorechtenorganisatie OUTBermuda voerde een campagne om de openstelling van het huwelijk voor elkaar te krijgen. Hiervoor lobbyden ze succesvol bij de cruiseschepen-industrie – meer dan honderdduizend toeristen bezoeken Bermuda ieder jaar per schip. Met het verkregen geld werd de campagne bekostigd. “Liefde wint opnieuw!”, zeggen Zakiya Johnson Lord en Adrian Hartnett-Beasley van OUTBermuda. “Gelijkheid is ons geboorterecht. Ieder huwelijk is nu gelijk.” In juni 2016 werd een referendum gehouden onder de 65.000 inwoners van Bermuda, een eilandengroep in de Noord-Atlantische Oceaan. 69 procent stemde tegen de openstelling van het huwelijk, slechts 31 procent was voor. Maar omdat de opkomst slechts 46,89 procent was, bleek het referendum niet geldig (Bron: Winq.nl).


‘Veranker aandacht voor LHBT-beleid in organisatie en opleiding’
Verkennend onderzoek naar negatieve houding hulpverleners rond LHBT’s
Zorg als management voor een verankering van LHBT-beleid in je organisatie. En durf normerend op te treden in voorkomende gevallen van discriminatie of uitsluiting.
Dat stellen onderzoekers van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Zij doen dat naar aanleiding van een verkennend onderzoek naar een negatieve houding van hulpverleners rond LHBT’s. Het is daarnaast belangrijk, stellen de onderzoekers, dat de beroepsopleidingen voor sociaal werkers vroegtijdig de aandacht voor seksuele - en genderdiversiteit verankeren in het onderwijsprogramma. Dat kan er toe bijdragen dat zowel impliciete als expliciete vooroordelen ten aanzien van LHBT-cliënten verminderen. ‘Aankomende hulpverleners krijgen meestal geen les over hoe om te gaan met lesbische, homoseksuele -, biseksuele - en transgendercliënten. Binnen sommige organisaties is het een thema dat zelden aan de orde komt en is het soms zelf nog taboe.’ Dat zegt Ikram Taouanza, een van de onderzoekers, naar aanleiding van de resultaten van de verkennende studie. Hanneke Felten, ook onderzoeker, vult aan: ‘Ook is er meestal geen specifiek beleid of is onbekend of dat zo is. Er heerst daardoor geen consensus over hoe om te gaan met LHBT-cliënten: sommige hulpverleners vinden het niet bezwaarlijk als een collega een LHBT-cliënt niet wil helpen terwijl anderen dat wel bezwaarlijk vinden. Maar hoe de hulpverlener hier ook over denkt: een hulpverlener lijkt veelal op de eigen persoonlijke normen en waarden te koersen en niet op breed gedragen beroepsnormen over hoe er om gegaan moet worden met LHBT-cliënten. Er ontbreekt binnen de hulpverlening een gemeenschappelijk kader over hoe om te gaan met het thema LHBT en met LHBT-cliënten.’ Felten: ‘Professionele hulpverleners die persoonlijk moeite hebben met LHBT’s uiten dat waarschijnlijk slechts heel soms door expliciet te weigeren een LHBT-cliënt te helpen. In die gevallen geeft een hulpverlener openlijk toe aan een collega dat hij of zij de cliënt niet te willen helpen vanwege diens LHBT-zijn. Ook in het onderwijs krijgen docenten soms te maken met studenten die aangeven geen LHBT’s te willen gaan helpen.’ Een ander probleem, zo stelt Taouanza, lijken de verkapte weigeringen. ‘Een deel van respondenten denkt soms te merken dat collega’s LHBT’s niet willen helpen. Het gaat bijvoorbeeld om collega’s die aangeven na het intakegesprek iemand te zoeken ‘die iets heeft met LHBT’ en zelf niet de begeleiding willen doen, bijvoorbeeld met de reden dat hij of zij al een homoseksuele cliënt heeft en er daarom niet nog een wil (‘ik heb al een homo’) of omdat de ander er meer kennis van heeft. Dit laatste kan overigens een legitieme reden zijn: met een gebrek aan kennis over LHBT kan een hulpverlener het als moeilijk ervaren om een LHBT-cliënt te helpen.’ Centraal stond de vraag hoe (toekomstige) hulpverleners, die persoonlijk moeite hebben met LHBT’s, hier mee omgaan in hun stage of werk. Vervolgens kwam aan de orde hoe zij hieraan uiting geven en hoe organisaties en beroepsopleidingen hierop reageren. KIS ontving uit het werkveld signalen dat sommige hulpverleners binnen onder meer sociaal werk en de ggz (liever) geen hulp bieden aan LHBT’s. Het onderzoek beoogt meer zicht te geven op de praktijk. De verkennende studie bestond uit een kwalitatief onderzoek en een beknopte literatuurresearch. De onderzoekers hebben diepte-interviews gehouden met 16 respondenten, werkzaam in de hulpverlening of als docent in het beroepsonderwijs. Het ging niet om professionals die zelf een negatieve houding hebben ten aanzien van LHBT’s maar wel ervaringen hebben met collega’s of studenten met een dergelijke houding. Daarnaast is er een meeting geweest waar 12 experts aanwezig waren en zich over het vraagstuk hebben gebogen. Klik hier om het hele rapport te lezen.Goed nieuws voor partner gelijk geslacht van buiten EUlesbisch
Een partner heeft recht op verblijf bij de partner van hetzelfde geslacht binnen de EU, ook als een van de partners geen EU-burger is. Dat bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie op 5 juni. Heel goed nieuws, vindt het COC. “Heel goed nieuws voor dit echtpaar en alle andere echtparen van gelijk geslacht met een partner van buiten de EU, die zich nu in alle EU-landen kunnen vestigen. En goed nieuws voor lesbiennes, homo’s en biseksuelen in het algemeen, omdat deze uitspraak een erkenning vormt van onze mensenrechten”, aldus het COC in een reactie. De organisatie wil dat EU-lidstaten de uitspraak van het Hof vertalen in nationale wetgeving. EU-landen bepalen zelf of ze het huwelijk openstellen voor partners van gelijk geslacht. Maar de lidstaten mogen een huwelijkspartner van gelijk geslacht van buiten de EU geen permanent verblijfsrecht weigeren als het huwelijk in een EU-lidstaat heeft plaatsgevonden, zo oordeelde het Hof. Het vrij verkeer van personen is doorslaggevend. Het Hof deed uitspraak in een zaak waarbij de Roemeense autoriteiten de Amerikaanse echtgenoot van een Roemeense man een verblijfsvergunning hadden geweigerd. Roemenië erkent huwelijken tussen partners van gelijk geslacht niet. Het stel dat de zaak had aangespannen, Adrian Coman en Claibourn Hamilton, woonde eerst samen in de Verenigde Staten en trouwde in 2010 in Brussel. Twee jaar later dienden ze een verzoek in om zich in Roemenië te vestigen. Het verzoek werd vervolgens door Roemenië afgewezen. Na de weigering spanden de mannen een zaak aan wegens discriminatie. De zaak kwam uiteindelijk terecht bij het Grondwettelijk Hof van Roemenië. Het hof legde de zaak voor aan het EU-hof. Ook D66-Europarlementarier Sophie in ’t Veld reageert enthousiast: “Geweldig nieuws en een mijlpaal voor regenboogfamilies in heel Europa”, aldus In ’t Veld. “Ook lidstaten die het homohuwelijk niet erkennen, moeten de rechten van LHBTI-echtparen voortaan erkennen. Nu moeten politici boter bij de vis doen en zorgen dat de rechten van regenboogfamilies ook echt worden vastgelegd in wetten.” Adrian Coman, één van de echtgenoten die de zaak had aangespannen, was voorzitter van de Roemeense LHBTI-organisatie ACCEPT in de tijd dat COC en ACCEPT samen werkten aan het bevorderen van LHBTI-emancipatie in Roemenië (Bron: COC.nl).


Modemerk Björn Borg komt met huwelijk voor iedereen
Het modemerk Björn Borg lanceert tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Rusland de campagne ‘Marriage Unblocked’, een digitaal platform waarop iedereen, ongeacht geslacht, kan trouwen, anoniem of in het openbaar. ‘Houden van wie je wil is een basisrecht vinden wij. Met ons nieuw platform hopen we de macht in sommige contreien te decentraliseren en het huwelijk voor elke volwassene mogelijk te maken,’ zegt Jonas Lindberg Nyvang, Global Marketing Director van Björn Borg. Het platform laat iedereen toe om digitaal en symbolisch elkaar het jawoord te geven, hun gecodeerde geloften voor altijd op te slaan, een certificaat van hun digitale huwelijk te krijgen en om samen een rekening te openen voor de cryptomunt Ether. De campagne wordt gelanceerd tijdens de eerste wedstrijd tussen Rusland en Saudi Arabië, twee landen waar homo’s niet kunnen trouwen. In totaal is het in 87 procent van de landen staat het burgerlijk huwelijk alleen open voor een man en een vrouw (Bron: RozeGolf.net).Eerste Pride-parade in Guyanalesbisch
Op 2 juni werd in Guyana de allereerste Pride-parade gehouden in het centrum van de hoofstad Georgetown. Deze eerste Guyana Pride-parade werd georganiseerd door drie lokale LHBT-organisaties waar het COC nauw mee samenwerkt. De Guyana Pride-parade was een groot succes, waaraan ruim 250 mensen deelgenomen hebben. Het is voor het eerst dat LHBT’s zich in Guyana massaal op straat laten zien. De spanning liep vooraf hoog op, omdat leiders van de Evangelische Kerk – gelukkig tevergeefs – met man en macht geprobeerd hebben om de Pride-parade te laten verbieden. De Pride-parade door de binnenstad van Georgetown naar het Plein van de Revolutie – een historisch belangrijke plek voor het land – verliep zonder incidenten. “We zijn overal, we bestaan en we hebben het recht om ons leven op onze wijze te leiden en te houden van wie we willen – zonder angst voor geweld en discriminatie”, zei directeur Joel Simpson van Society Against Sexual Orientation Discrimination (SASOD) aan het einde van de Pride-parade. “We zijn hier openlijk samengekomen om een krachtig signaal te geven dat we een kleine, maar veerkrachtige gemeenschap vormen.” Simpson riep de politiek op verkiezingsbeloften na te komen om de LHBT-gemeenschap beter te beschermen. Vorig jaar werd al de allereerste Pride Week georganiseerd. De Pride-parade was onderdeel van de tweede Guyanese Pride Week, bestaande uit verschillende activiteiten, zoals een transgender missverkiezing, een dialoog met religieuze leiders, een filmavond en een sports & health day. COC Nederland ondersteunt sinds 2016 in het kader van het PRIDE-programma de activiteiten van de Guyana LGBT Coalition, bestaande uit drie lokale LHBT-organisaties: Guyana Rainbow Foundation, Guyana Trans United en SASOD. De organisaties houden zich bezig met het versterken van de LHBTI-gemeenschap, met specifieke aandacht voor de belangen van lesbische en biseksuele vrouwen en de transgemeenschap. Naast capaciteitsversterking en belangenbehartiging bieden de organisaties aan LHBTI’s een veilige plek om elkaar te ontmoeten en te steunen bij het verbeteren van hun sociaal-economische positie. Guyana is het enige Zuid-Amerikaanse land waar homoseksualiteit, op grond van een oude Britse koloniale wet, nog strafbaar is (Bron: COC.nl).


Het Gayformatorisch Dagblad als reactie op het Reformatorisch Dagblad
In de aanloop naar de Tilburgse Kermis verschijnt eenmalig het Gayformatorisch Dagblad. Het is een reactie op de rel rond de flyers, die eerder dit jaar werden meegestuurd met het Reformatorisch Dagblad, waarin werd opgeroepen tot een boycot van Suitsupply vanwege zoenende mannen op posters. Het initiatief voor het Gayformatorisch Dagblad ligt bij de organisatie van de Roze Maandag, dat jaarlijks evenementen organiseert op de maandag tijdens de Tilburgse kermis. In deze speciale kranteneditie staat de combinatie van geloof en geaardheid centraal. Vooralsnog verschijnt de krant digitaal, maar mogelijk zal er tijdens de Roze Maandag een papieren versie worden verspreid. Op de website van Roze Maandag staat al een opzet van het Gayformatorisch Dagblad, met daarop teksten als ‘Geloof en geaardheid hand in hand’ en ‘Roze Maandag wil verschillen vieren’. In een open brief richt de organisatie zich tot de organisatie Gezin in Gevaar, dat de flyers liet meesturen met het Reformatorisch Dagblad. Er staat onder meer te lezen: 'Vervelend he? Als zo veel mensen zich tegen je keren. Wij weten hoe het voelt. Ons overkomt het elke dag. Niet omdat wij - zoals jullie - ergens in geloven, maar omdat we zijn wie we zijn.' Ze vervolgen: 'We snappen niet waar jullie acties vandaan komen. Jullie geloof en het boek dat erbij hoort, prediken verdraagzaamheid en naastenliefde. En toch, steeds als onze geaardheid boven het maaiveld uitkomt, in de pers, in de reclame of in een feest als Roze Maandag, grijpen jullie en andere groepen die kans aan om ons te uit te sluiten. Krijgen we stempels als 'onzedelijk' en 'abnormaal'. Serveren jullie ons af als afvallige, verwarde mensen die een keuze hebben in wie ze liefhebben. Als mensen die geen plek hebben in deze maatschappij.' Rona van der Heijden is voorzitter van stichting Roze Maadag. Zij heeft de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad uitgenodigd een bijdrage te leveren. Daar is positief op gereageerd. Het Gayformatorisch Dagblad wordt op 27 juni gepresenteerd op de Tilburgse kermis (Bron: Winq.nl).Project Support your Chosen Familylesbisch
Stel je voor je hebt geen broers of zussen, geen kinderen of om een of andere reden weinig contact met je familie. Denk je dan ook wel eens, hoe zou het straks gaan als ik ouder word? Met wie kan ik dan leuke dingen doen, over vroeger praten? Wie brengt mij even naar de dokter? Voor dat soort dingen heb je een netwerk van fijne mensen nodig. Mensen die over en weer voor elkaar klaar staan. Een soort familie, maar dan met familieleden die je zelf kiest, een chosen family! Vraag is dan ook niet, wie er geen chosen family wil. De vraag is eerder hoe je die leuke mensen –jouw chosen family- ontmoet nu je nog actief en mobiel bent. Daarom heeft Roze 50+, ondersteund door het Oranje Fonds, het project Support your chosen Family geïnitieerd. Want juist LHBTI ouderen hebben een grotere kans op vereenzaming. Zij hebben niet altijd een sterk netwerk en vinden het vaak moeilijker en minder vanzelfsprekend om gelijkgestemden te ontmoeten. Door middel van lokale supportgroepen o.l.v. een vrijwillige coördinator, willen we netwerken creëren die elkaar gezelligheid, een luisterend oor en praktische ondersteuning bieden. Zowel de groepen als de coördinatoren krijgen een training aangeboden. Per regio wordt een ‘supportgroep’ opgezet, die er voor gaat zorgen dat LHBTI ouderen elkaar op een prettige en veilige manier kunnen ontmoeten. Een supportgroep bestaat uit 5 tot 10 LHBTI ouderen. Met het project kunnen deelnemers niet alleen hun talenten en vaardigheden inzetten om anderen te helpen, ze versterkten ook hun eigen sociale netwerk en creëren een persoonlijk vangnet voor de toekomst. Spreekt bovenstaande je aan? Meld je aan voor de 1e bijeenkomst van Support your Chosen Family op 12 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur bij Amsta, locatie Jan Bonga, Jan Bongastraat 5, Amsterdam of neem actief deel in een op te zetten groep of meld je aan als coördinator via www.roze50plus.nl/agenda/17468/support-your-chosen-family.Nike gebruikt roze driehoek in nieuwe Pride-collectie
Net als in eerdere jaren brengt Nike speciaal voor het Pride-seizoen een collectie schoenen uit. Dit jaar is gekozen voor symbolen uit de LHBTI-gemeenschap: de roze driehoek en de kleur paars. De zogeheten BETRUE 2018-collectie bestaat uit een aantal schoenen, waaronder een limited edition van de Air Max 270. De kleuren paars en roze spelen een belangrijke rol in de campagne die bovendien wordt ondersteund door afbeeldingen waarop een roze driehoek is te zien. Nike wil hiermee de symbolen in het zonnetje zetten die in de jaren zeventig succesvol zijn geclaimd door de LHBTI-gemeenschap. Zoals bekend gebruikten Duitsers de roze driehoek om homoseksuelen te onderscheiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd het een symbool voor homo-activisme. Daarnaast gebruikt Nike de kleur paars in de nieuwe Pride-collectie, de kleur lavendel om precies te zijn. Paars is een van de oudste symbolische referenties in de LHBTI-gemeenschap. Paars is een mengkleur die ontstaat door blauw en roze (of rood) met elkaar te mengen en staat voor diversiteit. Naast de nieuwe collectie schoenen bestaat de Pride-collectie van Nike ook uit T-shirts, sokken, een cap en een heuptas. De collectie wordt gelanceerd op 6 juni en is verkrijgbaar via de bekende winkels en op Nike.com (Bron: Winq.nl).


Paus tegen homo: God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je
Paus Franciscus‘God heeft je zo gemaakt en houdt zo van je.’ Paus Franciscus zou dat hebben gezegd tegen de Chileense homoseksueel Juan Carlos Cruz tijdens een privé ontvangst eind april op het Vaticaan. Cruz citeert de paus in een interview met de Spaanse krant El País. De paus sprak onder vier ogen met Cruz naar aanleiding van het schandaal rond kindermisbruik in de Chileense kerk. Cruz is slachtoffer van priester Fernando Karadima, die decennialang kinderen misbruikte . De leiding deed jaren niets met klachten over de priester, totdat het Vaticaan hem uiteindelijk in 2011 schuldig bevond aan misbruik van kinderen. Volgens Cruz vertelde de paus hem dat zijn seksuele voorkeur hem niets uitmaakt: ‘De paus houdt van je zoals je bent. Je moet gelukkig zijn met wie je bent.’ De paus heeft zich niet eerder zo tolerant uitgelaten over homoseksualiteit. Dat homoseksualiteit door God gegeven is, gaat in tegen de katholieke leer en zal binnen de kerk niet goed vallen. Onlangs had kardinaal Eijk, het hoofd van de Rooms-katholieke kerk in Nederland, kritiek op de liberale opstelling van de paus, omdat hij de geloofsleer niet genoeg uitdraagt. Ook had Eijk kritiek op zijn Belgische collega De Kesel , die een vorm van erkenning van het homohuwelijk binnen de Rooms Katholieke kerk voorstaat. Dat druist volgens Eijk in ‘tegen de doctrine van de kerk, gebaseerd op de Heilige Schrift’ (Bron: RozeGolf.net).


7 en 8 juli: – Pink Summer Sports, Nijmegen
Stichting Gay Sport Nijmegen (GSN) wil via sport LHBT+ emancipatie stimuleren, een veilig en positief sportklimaat creëren en de integratie van LHBT+ gemeenschap bevorderen. Dit doet Gay Sport Nijmegen sinds 2004 door Nijmeegse gay sportverenigingen bij elkaar te brengen en de organisatie van een internationaal sporttoernooi. Samen met zwemvereniging Gay Swim Nijmegen Spetters, homovolleybalvereniging Keizer Karel en badmintonclub Het roze veertje organiseert Gay Sport Nijmegen deze zevende editie waarbij je je kunt inschrijven voor: open water zwemmen, badminton, beachvolleybal, hardlopen, fietsen of zaalvoetbal. Zie: http://gaysportnijmegen.nl/pinksummersports en www.facebook.com/gaysportnijmegen


COC ambivalent over nieuwe LHBTI-acceptatiecijferslesbisch
COC Nederland is ambivalent over de LHBTI-acceptatiecijfers die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert. Volgens het SCP worden Nederlanders steeds positiever over LHBTI’s. Tegelijkertijd vindt bijna een derde van de bevolking zoenende mannen ‘aanstootgevend’ en is er volgens één op de vijf ‘iets mis’ is met mensen die zich geen man of vrouw voelen. “Het is gewoon hartstikke mooi dat zoveel mensen positief zijn over LHBTI’s”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Tegelijk zie je dat mensen er nog altijd moeite mee hebben als LHBTI’s zichtbaar zijn.” “Ik wil een land waar LHBTI’s zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Waar je elkaar kunt zoenen of hand in hand over straat kunt zonder bang te zijn. Waar je je zo ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ kunt gedragen als je wilt. Waar je LHBTI kunt zijn én LHBTI kunt dóen”, aldus Ineke. De COC-voorzitter wijst er op dat volgens het SCP-onderzoek Opvattingen over seksuele en genderdiversiteit in Nederland en Europa maar één op de tien scholieren (12%) denkt dat je op school aan iedereen kunt vertellen dat je LHBTI bent. De acceptatiecijfers liggen relatief laag onder protestanten (16% negatief), leden van overige religies (30%) en onder niet-westerse migranten (17%). Van de Nederlandse bevolking als geheel is 6% negatief over homoseksualiteit. Uit ander onderzoek blijkt dat zeven op de tien LHBTI’s in hun leven te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit. Nederland viel onlangs uit de top 10 van Europese landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn en staat nu op de elfde plaats. Een op de vijf scholieren denkt dat het niet mogelijk is om op hun school eerlijk te vertellen dat je homo of lesbisch bent. Iets meer dan de helft van de leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt dat dat bij hen op school wel gewoon kan, hoewel vooral tegenover vrienden. Het COC wil daarom dat docenten beter getraind worden om LHBTI-acceptatie te bevorderen. “Want acceptatie begint op school”, aldus Ineke. Basis- en middelbare scholen zijn sinds 2012 verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Uit onderzoek blijkt dat scholen wel met het onderwerp aan de slag willen maar dat de kwaliteit van de lessen nog te wensen overlaat. Op docentenacademies wordt hier ‘vrijwel geen’ aandacht aan besteed. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat 74 procent van de Nederlanders positief is over homo- en biseksualiteit. In 2014 was dat 70 procent en in 2006 53 procent. Nederland staat daarmee op de tweede plaats in Europa, na IJsland. Mensen zijn ook positiever gaan denken over transgender personen: 57 procent is positief tegenover 45 procent in 2012. Van de Nederlanders vindt 29 procent het aanstootgevend als mannen elkaar in het openbaar zoenen en 20 procent als vrouwen elkaar in het openbaar zoenen. Bijna niemand vindt een zoenend heteropaar aanstootgevend (11%). Volgens 20 procent van de Nederlanders is er ‘iets mis’ met mensen die zich geen man of vrouw voelen. Bijna de helft van de Nederlanders (45%) wil bij de eerste ontmoeting weten of iemand man of vrouw is (Bron: COC.nl).


IHLIA: Tentoonstelling Pride & Prejudice, t/m 15 juli
De diversiteit, creativiteit en overlevingsdrang van lhbt-vluchtelingen
Vluchtelingen met een lhbt-achtergrond stellen hun creatieve talent en hun leven als kunstenaar centraal in de bijzondere tentoonstelling Pride & Prejudice. Aan de hand van aangrijpende persoonlijke verhalen en kunstinstallaties ervaren bezoekers de diversiteit, creativiteit en overlevingsdrang van vluchtelingen uit verschillende werelddelen die vanwege hun geaardheid naar Nederland zijn gekomen. De tentoonstelling is voor iedereen gratis te bezoeken van 14 juni t/m 15 augustus in de Amstelpassage van Amsterdam Centraal en bij IHLIA, LGBT Heritage op de 3e etage in de Centrale OBA van 14 juni (vanaf 17.30) t/m 15 juli. “Vluchteling zijn wil niet zeggen dat je geen kunstenaar kunt zijn,” aldus Syrische danser Ahmad Joudeh, “kunst geeft een vrijheid die je in het dagelijkse leven niet vindt.” Joudeh is een van de verschillende kunstenaars en performers uit landen als Irak, Iran, Syrië, Rusland en Trinidad die gevlucht zijn vanwege vaak gewelddadige discriminatie. In interviews vertellen Joudeh en andere deelnemers hoe het is om kunstenaar, lhbt’er en vluchteling te zijn. In verschillende tenten wordt werk getoond van Ahmad Joudeh (danser, Syrië), Bero Mostafa (dj, Syrië), Trevor Felix (fotograaf, Trinidad), Sarjon Azuz & Tamman Azzam (schilder & beeldhouwers, Syrië), Demir Demirov (schilder- Rusland), Sabreen Awad & Noor Alshankiti (zangeres, Syrië / video editor, Irak). “Elke tent is van buiten zwart, maar van binnen rijk gekleurd. En zo is het ook vaak met onze deelnemers, die nu voor het eerst in hun leven een regenboogvlag kunnen laten wapperen,” vertelt ontwerper Todd van Hulzen. Zijn ontwerp van de tentoonstelling is geïnspireerd op de reizigerskaravaan van vroeger tijden. Pride & Prejudice wordt georganiseerd door Stichting Secret Garden die zich inzet voor de belangen van lhbtqi-vluchtelingen in Nederland. De tentoonstelling maakt deel uit van een jaarlijks terugkerend evenement, Oriendam. Dit jaar is het thema “Educatie & de arbeidsmarkt”. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers en donateurs.H&M komt met eerste Pride-collectie
Met een collectie kleding en accessoires die is geïnspireerd door de jaren zeventig steunt H&M de LHBTI-gemeenschap. In de campagne zijn RuPaul’s Drag Race-diva Aja en skiër Gus Kenworthy te zien. De collectie bestaat uit T-shirts, crop tops, jeans, shorts, hoodies en accessoires, om het maar eens in goed Nederlands op te sommen. Op de kleding zijn teksten te zien als 'Love', 'Pride' en 'Free & Equal'. H&M vindt dat iedereen mag houden van wie hij of zij wil, zegt Andreas Lowenstam van H&M. Bij H&M draait alles om gelijkheid en diversiteit. H&M lanceerde de Pride-collectie op 31 mei. Het is een samenwerking met het Amerikaanse Out Magazine. Vooralsnog wordt de collectie uitgebracht in de VS en Canada, maar niet getreurd: wereldwijd kun je online terecht (Bron: Winq.nl).


Pijnlijk: Nederland valt uit top 10 LHBTI-rechtenlesbisch
Nederland valt uit de Europese top 10 van landen waar LHBTI-rechten goed geregeld zijn. Ons land staat op de elfde plaats van de pas verschenen Rainbow Europe Index 2018 van de Europese LHBTI-organisatie ILGA. Het COC noemt het ‘pijnlijk’ en roept regering en parlement op om snel een inhaalslag te maken. “Het is pijnlijk dat ons land, dat ooit als eerste het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, niet meer behoort tot de internationale voorhoede als het gaat om LHBTI-rechten”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “We roepen regering en parlement op om snel een inhaalslag te maken.” ILGA-Europe spreekt van een ‘wake-up call’: “Een land als Nederland, dat altijd werd gezien als progressief, zit niet meer bij de koplopers”, zegt ILGA-Europe-directeur Evelyne Paradis. “Dat Nederland ooit als eerste het huwelijk openstelde, is nu niet meer genoeg. Vooral trans- en intersekse personen hebben behoefte aan meer wettelijke bescherming.” Dat Nederland niet meer voorop loopt, heeft vooral te maken met het feit dat de rechten van trans- en intersekse personen in ons land niet goed geregeld zijn. Zo kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen. Ook kent Nederland geen expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet en heeft ons land geen hatecrime-wetgeving om discriminatie zwaarder mee te bestraffen.
Het COC pleit er al lang voor om deze zaken beter te regelen. Er zijn beloften over opgenomen in het Regenboog Stembusakkoord dat het COC in 2017 sloot met acht politieke partijen. Het COC dringt aan op snelle uitvoering van dit akkoord. Koploper in de Rainbow Europe Index 2018 is Malta, gevolgd door België en Noorwegen. Azerbeidzjan, Armenië en Turkije bungelen onderaan. ILGA-Europe onthulde de Rainbow Europe Index vandaag in de Portugese hoofdstad Lissabon. De Rainbow Index heeft betrekking op LHBTI-rechten, niet op de publieke opinie over LHBTI’s (Bron: COC.nl).


Primark onder vuur vanwege Pride-merchandising
Kleding gemaakt in landen waar homoseksualiteit illegaal is
Hoewel Primark twintig procent van de opbrengsten van hun Pride-spulletjes aan homobelangenorganisatie Stonewall afdraagt, ligt de goedkope kledingketen toch onder vuur. Ze zouden de verkeerde organisatie steunen. Bovendien is het hommeles in landen waar ze hun kleding laten produceren. Op het eerste gezicht zien de Pride-spullen die Primark aan de man brengt er best leuk uit. Er zijn glitterpetten, regenboogsokken, love is love-buttons en fluitjes met een regenboogkleurig koord. In een aankondiging zegt Primark dat ze hun Pride-merchandise in Europa en in de VS zullen verkopen in daarvoor geselecteerde vestigingen. Ze zijn een partnerschap aangegaan met de Britse LHBT+-belangenorganisatie Stonewall. Twintig van de opbrengsten van de regenboogcollectie gaat naar het goede doel. Niet iedereen ziet Stonewall als het ideale goede doel. Dit omdat de organisatie niet bekend staat als supporter van lokale Prides, die daardoor regelmatig in de financiële problemen komen. Volgens sommigen sponsort Stonewall geen enkele Pride, maar hebben ze wel al een pot met geld. Iemand zocht uit dat de organisatie een reserve heeft van bijna vijf miljoen pond, waarvan geen cent naar lokale Prides gaat. Er was ook kritiek op Primark zelf. De winkelketen laat zijn goedkope kleding produceren in landen als Bangladesh en India, waar homoseksualiteit illegaal is en waar werknemers nauwelijks rechten hebben. Primark zegt er juist alles aan te doen om de situatie voor werknemers te verbeteren. Hier is de complete Primark Pride-collectie te vinden. En kijk ook eens bij het overzicht met leuke, mooie of grappige Pride-spullen dat we vorige week al voor je maakten (Bron: Winq.nl).


Den Haag wil Pride Park waar bekende gays geëerd wordenlesbisch
Net als in Amsterdam moet het Homomonument bij de Koekamp in Den Haag uitgroeien tot een toeristische trekpleister. Met een ‘Pride Park’ waarin bekende homo’s geëerd worden. Het Haagse Homomonument bestaat uit een zeven meter hoge krul. Sinds de oprichting van het monument aan de Koekamp in 1993 is dit regelmatig het middelpunt van herdenkingen en feesten die worden gehouden door de LHBT-gemeenschap van Den Haag. Zo was hier onlangs nog een herdenkingsceremonie voor de tiener Orlando, wiens lichaam in februari in de Haagse wijk Ypenburg werd teruggevonden. Desondanks is het Haagse Homomonument niet bekend bij het grote publiek. COC Haaglanden en de Stichting Internationaal Homomonument Den Haag willen hier nu verandering in brengen. Terwijl het Homomonument een belangrijke toeristische trekpleister is geworden – met een aankondiging in de passerende trams – besteedt de gemeente Den Haag minder aandacht aan het eigen monument. Dat moet veranderen door het omliggende parkje een nieuwe functie te geven, namelijk die van Pride Park. In het parkje moet een pad komen met gedenkstenen voor belangrijke voorvechters van LHBT-rechten. Iedere tegel wordt voorzien van een QR-code, waarmee bezoekers van het park meer informatie over de desbetreffende persoon kunnen opvragen. Ook willen de organisaties dat alle oversteekplaatsen rond het parkje regenboogkleurige zebrapaden krijgen. De gemeente Den Haag had al plannen om het gebied rond de Koekamp op te knappen. Volgens de organisaties biedt deze timing een uitgelezen kans. Met Pride Park kan Den Haag volgens de initiatiefnemers ‘met relatief beperkte middelen een groots en betekenisvol gebaar maken’ (Bron: Winq.nl).


30 juli: Opening Senior Pride door Roze 50+ op 4e Nationale Roze Ouderendag
14.00 - 17.00 uur – Hof van Sloten- Louwesweg 10, Amsterdam
Dit jaar is de opening van de Senior Pride en de viering van de Nationale Roze Ouderen dag bij Hof van Sloten, een locatie van Cordaan in Nieuw West. In dit multiculturele stadsdeel van onze lieve stad is het ook voor LHBTI ouderen goed wonen. Tijdens de bijeenkomst wordt gevierd dat Cordaan voor maar liefst 17 locaties de Roze Loper heeft behaald, waarvan 5 nieuwe Roze Lopers in stadsdeel Nieuw West! Met de huldiging van Mr en Mrs. Senior Pride 2018 en een theater programma gewijd aan het thema LHBTI ouderen belooft het weer een mooie opening van Senior Pride te worden. De toegang is gratis, aanmelden is verplicht, klik hier.Stichting Prisma Groep: eerste Nederlandse organisatie voor biculturele/islamitische LHBTQI+
Acht pioniers hebben het initiatief genomen om een stichting op te richten voor de emancipatie en persoonlijke groei van biculturele en/of islamitische lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders, queers, interseksuelen en andere seksuele minderheden (LHBTQI+). Het bestuur bestaat uit drie vrouwen, vier mannen en één genderqueer persoon, met tien verschillende etniciteiten/culturen, diverse religieuze en ook niet religieuze personen. Wij voelen de noodzaak om ons als ervaringsdeskundigen en professionals in te zetten voor deze mooie, superdiverse en tegelijkertijd erg kwetsbare doelgroepen. Wij zijn zelf de doelgroep en geloven heel erg in het werken vanuit onze ervaringsdeskundigheid. Nationale en internationale projecten willen wij gaan opzetten om biculturele en/of islamitische LHBTQI+ personen weerbaar(der) te maken. Tegelijkertijd zullen wij ons richten op de mensen die moeite hebben om ons te accepteren. Ons motto is het vieren van diversiteit en dat kan alleen als men elkaar eerst leert kennen. Wij willen de hele samenleving sensitief maken op het gebied van biculturele en/of islamitische LHBTQI+. Dit zullen wij doen door het geven van voorlichtingen, trainingen en het organiseren van themabijeenkomsten en conferenties in het kader van mensenrechten. Er is nog een hele wereld te winnen als het aankomt op sensitiviteit op het gebied van cultuur, religie, seksuele diversiteit, gender, genderexpressie en vooral ook de combinatie van al deze zaken. Veel professionals en anderen hebben onvoldoende inzicht in de leefwereld van biculturele en/of islamitische LHBTQI+, zij baseren hun meningen en gedrag vooral op vooroordelen en stereotypes. Wij zullen het ook zeker laten schuren als dat nodig is en zaken zoals discriminatie, homofobie, islamofobie, transfobie en seksisme op de kaart zetten. Wrijving leidt namelijk tot glans. Diversiteit in de samenleving kan men pas echt vieren als men ook begripvol naar elkaar is en elkaar daarin ook echt steunt. Website: https://prisma-groep-utrecht7.webnode.nlOverwinning: voorlichting wordt verplicht op het mbo!
Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook verplicht in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) op 19 april bekend in de Tweede Kamer. Het COC pleit hier al lang voor en spreekt van ‘een overwinning voor LHBTI-studenten in het mbo.’ “Het is geweldig dat het mbo straks echt aan de slag moet met LHBTI-acceptatie, want juist op mbo-scholen worden LHBTI-jongeren nog vaak gepest”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke. “Dat onze jarenlange inzet hiervoor nu dit resultaat oplevert is gewoon super.” Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau krijgen zes op de tien LHBTI-studenten in het mbo te maken met negatieve reacties op hun identiteit. Dat is vaker dan op andere schooltypen. Bijna de helft van de mbo-scholen doet nu niets om LHBTI-acceptatie te bevorderen, concludeerde de Onderwijsinspectie in 2016. Minister Van Engelshoven maakte tijdens een debat over het Emancipatiebeleid bekend dat ze de zogenaamde kwalificatieregeling voor het mbo op dit punt gaat aanpassen. Het COC wordt daarbij betrokken. De minister reageerde op vragen van onder meer Kirsten van den Hul (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Sjoerd Sjoerdsma (D66). De nieuwe regeling treedt naar verwachting in 2019 in werking. Op basis- en middelbare scholen is het bevorderen van LHBTI-acceptatie al verplicht sinds 2012. Verplichte aandacht voor LHBTI-acceptatie in het mbo is één van de beloften uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat werd op 7 maart 2017 getekend door acht politieke partijen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk drong in april 2017 met een motie aan op uitvoering van de belofte, maar de regering gaf daar tot nu toe geen gevolg aan. Mbo-student Nick stelde tijdens COC’s Verkiezingsdebat 2017 een vraag over het onderwerp: “Voorlichting over dit onderwerp is op alle scholen verplicht behalve op het mbo, de school waar ik op zit. Waarom is dat? En kunnen jullie er voor zorgen dat het ook op het mbo verplicht wordt?” Alle aanwezige politici beloofden Nick om er werk van te maken en nu wordt het echt geregeld (Bron: COC.nl).


Kesha en Bob Dylan zingen ‘gay love songs’lesbisch
Er is een mini-album verschenen waarop klassiekers in een nieuw jasje zijn gestoken. Bob Dylan zingt ‘He’s Funny That Way’ (in plaats van She) en Kesha zingt ‘I Need A Woman To Love’. Omdat er al genoeg liedjes voor hetero’s zijn. Tom Murphy is een van de producenten van het album dat de titel Universal Love heeft gekregen. Hij zegt: “Als je naar de popgeschiedenis kijkt, hoor je eigenlijk alleen maar liefdesliedjes die zijn geschreven vanuit een hetero-perspectief. Muziek moet mensen samenbrengen, dus populaire liedjes zouden voor iedereen geschikt moeten zijn.” Je zou er ook voor kunnen kiezen om Bob Dylan dan ‘You’re Funny That Way’ te laten zingen in plaats van He or She. Maar het idee is sympathiek. Zeker omdat de bedenkers van het album de collectie omschrijven als 'perfecte liedjes voor op een bruiloft'. Van twee mannen of twee vrouwen, welteverstaan. Naast Kesha en Bob Dylan levert ook Kele Okereke van Bloc Party een bijdrage. Hij zingt ‘My Guy’. Op Spotify zie je de complete lijst met zes gloednieuw ingezongen tracks (Bron: Winq.nl).


Venlo en Krefeld organiseren in 2019 samen Roze Zaterdag
Roze Zaterdag in 2019 krijgt een internationaal tintje: de stad Venlo gaat het evenement organiseren met de Duitse buurgemeente Krefeld. Roze Zaterdag Venlo – Krefeld wordt op zaterdag 29 juni 2019 gehouden met als thema ‘Ik ook van jou’ en ‘So wie du’. Tijdens Roze Zaterdag is er in Venlo een parade en er zijn optredens van artiesten. De organisatie verwacht tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers. Het Roze Jaar in Venlo start in augustus dit jaar met diverse activiteiten. Voor wie een bijzonder huwelijk wil, kan zich melden als kandidaat voor het droomhuwelijk dat op 7 juli wordt voltrokken. Het paar met het meest bijzonder, inspirerend of ontroerend verhaal, krijgt het huwelijk aangeboden inclusief trouwkleding, ringen, fotograaf en huwelijksreis. Het huwelijk wordt voltrokken tijdens het dance-festijn Stereo Sunday. Aanmelden kan via rozezaterdag2019.eu (Bron: RozeGolf.net).Relnicht en homo in top 5 van scheldwoorden op basisscholen
Relnicht, homo, dikzak, heks en kutkind. Het zijn scheldwoorden die kinderen op de basisschool tegen elkaar gebruiken. En dat doen ze op steeds jongere leeftijd. Dat blijkt uit de De PestThermometer van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij, een peiling onder leerlingen waarmee de dagelijkse ervaring met pesten wordt blootgelegd. ‘Uit de peiling onder leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 en hun leerkrachten blijkt dat kinderen vooral pesten met uiterlijk. Dat begint al vroeg. Hoewel we de peilingen hebben gehouden bij groep 6, 7 en 8 hebben we geluiden gehoord dat er op deze manier al wordt gepest vanaf groep 3. In groep 8 wordt het pesten harder, en vallen er vaker woorden als Homo of (niet opgenomen in de top 5, maar wel gebruikt door vele groep-achters) Slet. Juist deze woorden staan weer in de top 5 van pestwoorden op de middelbare school’, aldus Bamber Delver, directeur van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij en auteur van het Handboek tegen Pesten. Delver adviseert ouders en leerkrachten direct in te grijpen: ‘Taalgebruik en pesten gaan hand in hand. Sta geen enkel scheldwoord toe, corrigeer onmiddellijk, grijp direct in. Wegkijken en lachen zijn uit den boze. Het is niet ‘schattig’ of ‘niet zo gemeend’. Het is keihard, het is heel erg gemeend en het verwoest de jeugd van teveel kinderen. Kinderen zelf geven trouwens aan dat volwassenen vaak zelf anderen uitschelden en dus het slechte voorbeeld geven. Geef dus als opvoeder het goede voorbeeld. Toon respect voor anderen, wees geen maatstaf, geef deze positieve en respectvolle houding door aan jouw kind.’ De resultaten van de PestThermometer worden besproken op 19 april tijdens het 5e Nationaal Congres Pesten in Utrecht. Aan het congres doen zo’n 80 leerkrachten en docenten mee (Bron: RozeGolf.net).


Regenboogprovincie Flevoland: concrete maatregelen en actieslesbisch
De provincie Flevoland komt in de loop van het jaar met concrete maatregelen en acties om de verworven status als Regenboogprovincie invulling te geven. Hierbij gaat het om de acceptatie en gevoel van veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een interseksuele conditie (LHBTI) te verbeteren. De provincie wil de doelgroep actief betrekken bij het verkennen, opstellen en uitvoeren van beleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Die betrokkenheid loopt zowel via de LHBTI als belangenorganisaties als het COC en het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. De uit te voeren activiteiten moeten een aanvulling zijn op wat gemeenten al zelf doen. De effecten van maatregelen moeten geregeld onder het vergrootglas worden gelegd en zo nodig worden aangepast, vindt de provincie. Nu wordt alleen het gevoel van onveiligheid gepeild en dat is volgens Flevoland te beperkt. Ook worden activiteiten te weinig opgezet vanuit specifieke en aantoonbare vraag of behoefte, concludeert de provincie. De komende maanden gaat de provincie praten met het Bureau Gelijke Behandeling, het COC en mensen uit de LHBTI-gemeenschap. Deze gesprekken vormen de basis voor de plannen van de Regenboogprovincie Flevoland (Bron: OmroepFlevoland.nl).


Rotterdamse politiek wil onderzoek naar anti-homogeweld
Rotterdam moet onderzoeken hoe vaak er sprake is van anti-homogeweld. Zowel de gevallen waar aangifte van gedaan wordt, als de voorvallen waarbij dat niet gebeurt moeten in kaart worden gebracht. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad. Leefbaar Rotterdam diende een verzoek in om te debatteren over de noodzaak van het onderzoek. Dat doen ze naar aanleiding van geweldsdelicten tegen homo’s die landelijke media halen. De partij werd daarin gesteund door de VVD, CDA, D66 en GroenLinks in Rotterdam. De partij stelt dat alleen extreme vormen de media halen, maar dat het onbekend is hoeveel geweld er tegen LGBT’ers is. ‘Vele stompen, trappen en scheldpartijen gaan aan ons voorbij zonder nieuwsbericht’, schrijft Leefbaar in een brief aan het college. Het laatste landelijke onderzoek naar anti-homogeweld dateert uit 2014. Om het geweld effectief aan te pakken wil de partij dat er eerst harde cijfers op tafel komen. Niet alleen naar het aantal geweldplegingen moet onderzoek gedaan worden. Ook onder welke omstandigheden die plaatsvinden, waarom er geen aangifte gedaan wordt en hoe het gesteld is met de acceptatie van de homogemeenschap moet worden onderzocht (Bron: RozeGolf.net).


COC lanceert internationale website: hoe verander je de wereld?
Hoe veranderen LHBTI-activisten de wereld met steun van het COC? Het antwoord op die vraag vind je op de internationale website die COC Nederland lanceerde op 12 april. Activisten uit tal van landen vertellen op de website hun krachtige, mooie en soms ontroerende ‘stories of change’, hun verhalen van verandering. Die veranderingen zijn soms klein – een veilige plek creëren om elkaar te ontmoeten -, soms groot – homofobe wetgeving tegenhouden – en altijd wezenlijk. Zo vertelt Amir, mensenrechtenactivist van de Kirgizische LHBTI-organisatie Kyrgyz Indigo, hoe zijn organisatie er met steun van het COC in slaagde om een antihomowet van tafel te krijgen in dit Centraal-Aziatische land. Robert Amoafo uit Ghana slaagde er, mede dankzij steun van COC, in om veel kleine LHBTI- organisaties in zijn land bijeen te brengen. “Nu vormen we één beweging die samenwerkt en resultaten boekt.” Ook in landen waar LHBTI-zijn ronduit gevaarlijk is, bereiken activisten verandering. Shaima en Danny zorgen dat er in Noord-Afrika een plek is waar LHBTI’s veilig zichzelf kunnen zijn. Activisten in Ethiopië plaatsen in de sociale media anonieme foto’s van zichzelf met de regenboogvlag. Ze krijgen hoop op een betere toekomst omdat, naast veel hatelijke reacties, sommige mensen nadrukkelijk hun steun uitspreken. Op COC’s internationale website lees je meer over de visie van het COC op verandering. Verandering die begint bij individuele LHBTI’s die in actie komen wanneer ze niet langer accepteren dat ze gemarginaliseerd worden. Wil jij ons steunen bij het werken aan een wereld waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken? Kijk dan HIER voor de mogelijkheden. Het internationale werk van het COC wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van OCW en leden en donateurs van het COC.


COC Nederland, Rutgers en WOMEN Inc.: diversiteit moet norm zijn in spreekkamer
COC Nederland, kenniscentrum seksualiteit Rutgers en vrouwennetwerk WOMEN Inc. kondigden onlangs aan dat de Alliantie Gezondheidszorg op Maat officieel van start is. Deze Alliantie stelt de mens centraal en niet alleen de aandoening, want: iedere patiënt is anders. In de huidige gezondheidszorg is nog onvoldoende kennis op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, geslachtskenmerken en leeftijd. Om het publiek, de zorgsector en de overheid bewust te maken van het belang van gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg is bundeling, verbreding en verspreiding van kennis nodig. De Alliantie doet uitgebreid onderzoek om de kennis over gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg te vergroten. Deze kennis wordt vervolgens breed verspreid. Onder andere door de inzet van meerdere publiekscampagnes en door gerichte informatiedeling met patiënten en door artsen onderling. De kennis wordt ook doorvertaald naar richtlijnen en kwaliteitsstandaarden en in opleidingen voor zorgprofessionals. Alles met als doel gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg door heel Nederland de norm te maken, zodat de zorg inclusief is. Jannet Vaessen, algemeen directeur WOMEN Inc. is enthousiast over de nieuwe samenwerking: “Deze Alliantie borduurt voort op de Alliantie Gender & Gezondheid waarmee wij de afgelopen vijf jaar flinke doorbraken hebben gerealiseerd voor het (h)erkennen van m/v verschillen in de gezondheidszorg. Het momentum dat gecreëerd is door deze succesvolle Alliantie biedt ruimte om nu meer diversiteitsaspecten mee te nemen. De volgende stap is LHBTI- en leeftijd sensitieve gezondheidszorg.” In Nederland hebben we een traditie van 200 jaar vrouwenemancipatie en zo’n 100 jaar LHB-emancipatie. Transgenders en intersekse personen zijn pas recentelijk zichtbaar in de media en het maatschappelijk debat. Deze groepen hebben een verschillende geschiedenis als het gaat om emancipatie. Wat al deze groepen echter gemeen hebben, is dat zowel vrouwen als LHBTI’s nog steeds een aanzienlijke achterstand hebben op het gebied van gezondheidszorg. Het is tijd voor een gezondheidszorg op maat, te beginnen met gendersensitieve en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg, waardoor ‘verschil de nieuwe norm’ wordt. En waardoor alle patiënten de behandeling krijgen die ze nodig hebben en ze zich begrepen en gehoord voelen. De nieuwe Alliantie Gezondheidszorg op Maat is opgericht om actief bij te dragen aan een gender- en LHBTI-sensitieve gezondheidszorg in Nederland. Iedere patiënt is anders en de Alliantie wil dat diversiteit de norm wordt in de spreekkamer. De alliantie is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en heeft een looptijd van 5 jaar (Bron: COC.nl).
lesbisch
Onderzoek Radboud Universiteit onder roze 65+'ers

De Radboud Universiteit Nijmegen doet tot en met 2021 onderzoek naar de zorgbehoeften van roze 65+’ers. Met de resultaten van dit onderzoek verwachten wij de ouderenzorg homo- en transvriendelijker te maken. Onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst voor roze 65+’ers die regelmatig gebruik maken van zorg en ondersteuning. Wij willen een doelgroep bereiken die gemiddeld iets ouder is en meer zorg nodig heeft dan deelnemers aan eerder onderzoek.
Vul de vragenlijst in via Vragenlijst 'Zorg voor roze 65'ers'. Of vraag een papieren vragenlijst op via rozeouderenzorg.wordpress.com. Op die website is tevens beknopte informatie over het onderzoek te vinden.Provincie Overijssel steunt Roze Zaterdag 2020 in Zwolle
De provincie Overijssel steunt het initiatief om Roze Zaterdag in 2020 naar Zwolle te halen. De VVD kwam met dat plan en de meeste politieke partijen zijn voor. VVD-Statenlid Regien Courtz vindt steun vanuit de provincie belangrijk. ‘Er bestaat nog steeds veel intolerantie rondom homoseksualiteit. De bekladding van reclameborden met zoenende mannen is daar een voorbeeld van. En wij vinden dat schrijnend en het lijkt ons daarom mooi om als reactie ons bij het initiatief in Zwolle aan te sluiten.’ Concreet heeft de Zwolse organisatie van Roze Zaterdag nog 40.000 euro nodig voor het evenement. Het verzoek vanuit de VVD is om dat bedrag op tafel te leggen. De bespreking op het provinciehuis had wel een stevige discussie tot gevolg. Vooral de SGP vroeg zich af of de provincie wel als taak heeft om dit soort initiatieven te ondersteunen. ‘De provincie is geen suikeroom’, aldus SGP-Statenlid Dirk van Dijk. De opmerkingen schoten bij partijen als D66, PvdA en GroenLinks in het verkeerde keelgat. Volgens die partijen is het belangrijk dat het begrip voor homoseksualiteit vergroot wordt in de samenleving en draagt de SGP daar niet op een positieve manier aan bij. Van Dijk legde na afloop van het debat uit dat zijn partij wel voorstander van tolerantie is, maar dat dit niet betekent dat een afwijkende mening niet meer geuit mag worden. ‘Onze achterban maakt op grond van de bijbel een duidelijk onderscheid; homoseksuele geaardheid is een gegeven, maar het praktiseren daarvan is weer wat anders. En in onze opvatting heeft de overheid absoluut geen rol om dat te bevorderen.’ D66-Statenlid Gerrit van Hofwegen reageerde teleurgesteld: ‘Vanochtend ging het debat niet over de Roze Zaterdag, maar over hoe we als overheid omgaan met discriminatie van deze doelgroep. De discriminatie en agressie tegen deze doelgroep is groot. Je mag tegen een evenement als Roze Zaterdag zijn, maar je moet geen situatie creëren waarbij je als partij discriminatie lijkt te steunen’ (Bron: Rozegolf.net).


Voetbalfanclub De Roze Règâhs krijgt Haagse Kracht Award
De Roze Règâhs, de roze fanclub van ADO Den Haag heeft de Haagse Kracht Award gekregen uit handen van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs. De award is een waarderingsprijs van D66 voor emancipatie- en diversiteitsinitiatieven. De fanclub krijgt de award omdat zij zich ‘daadkrachtig inzetten voor het uitbannen van homofobie op Haagse sportvelden en in het bijzonder binnen voetbal’. Van Engelshoven: ‘Dankzij clubs als de Roze Règâhs zorgen wij ervoor dat mensen steeds meer overal zichzelf kunnen zijn. Wij hebben mensen als zij heel hard nodig. Helaas ook in 2018 nog. Want het zou al heel normaal moeten zijn. Maar ik ben ze heel erg dankbaar dat zij die voortrekkersrol vervullen.’ Volgens Van Engelshoven zijn de Roze Règâhs ook een voorbeeld voor Nederland. ‘Zij laten zien dat je soms op plekken waar het misschien nog een ingewikkelde strijd is, je nek moet uitsteken, elkaar de hand moet geven en er gewoon moet durven te zijn. En dat doen zij. En dat doen zij ontzettend goed. Met heel veel humor. En daar ben ik ze heel dankbaar voor.’ ‘We zijn er heel blij mee. Heel trots ook. Het motiveert ook om onze strijd voor te zetten’, zegt Renate den Heijer van De Roze Règâhs tegen Omroep West. De Roze Règâhs zijn sinds 2013 actief. De groep telt acht actieve leden en zo’n honderd donateurs. Ze treffen elkaar op de tribune van hun favoriete voetbalclub en proberen daarnaast homo-acceptatie in de voetbalsport te bevorderen, aldus Den Heijer. Dat doen ze bijvoorbeeld door te proberen homofobe spreekkoren uit de stadions te verbannen. ‘Daardoor is het wellicht makkelijker voor jongens en meisjes om uit de kast te komen tijdens de voetbalsport. Maar ook dat iedereen zichzelf kan zijn op de tribune, zonder dat hij of zij zich hoeft te storen aan bepaalde woorden' (Bron: RozeGolf.net).


Tsjetsjenië onderaan lijst homovriendelijke landen
Het was te verwachten dat Tsjetsjenië onderaan de lijst bungelt van homovriendelijke landen. Duitsland is flink gestegen wegens de openstelling van het huwelijk, maar waar staat Nederland? Nederland staat samen met België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ijsland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk op een gedeelde derde plaats. Dat is meteen na Spanje en Canada, die de eerste plaats op de lijst homovriendelijkste landen met elkaar delen. De lijst is samengesteld door Spartacus, de homoreisorganisatie die nog het bekendst is van zijn gids. Dit jaar beoordeelde Spartacus 197 landen. Opvallend is de positie van de Verenigde Staten. Ze kelderden van 34 naar 39 op de lijst, wat te wijten is aan de pogingen van Trumps regering om de rechten van transgenders in het leger terug te draaien. Ook hebben ze enkele anti-discriminatiewetten van Obama teruggedraaid. Ook Brazilië is erop achteruit gegaan, vanwege een groot aantal moorden op gays, lesbiennes en transseksuelen.
Bij de opvallendste stijgers zitten Israël, Cuba, Colombia en Botswana.


Elkaar voor de gein homo noemen is niet zo onschuldig als het lijkt
Als het woord 'homo' door de gangen van de school galmt, denkt de 14-jarige Daan dat het over hem gaat. Zijn zelfvertrouwen loopt meteen een deuk op. Maar de kreet is helemaal niet voor hem bedoeld. Een schoolgenootje schreeuwt het tegen een andere leerling. Omdat die bijvoorbeeld net over zijn veters is gestruikeld. Of omdat er een opstootje gaande is. Toch maakt het Daan, die net uit de kast is gekomen, onzeker: 'Je hebt het gevoel alsof je huilend weg wil rennen'. Op veel scholen in Nederland schelden kinderen met de woorden 'homo' en 'gay', bleek na een rondgang van het NOS Jeugdjournaal. Vooral in de brugklas hoor je het vaak. Kinderen zeggen er niets mee te bedoelen. Ze doen het vooral voor de gein. En omdat iedereen het doet. "Als iemand ermee begint, raak je eraan gewend en blijft het in je mond hangen", zegt Elanur, een schoolgenoot van Daan. Maar volgens deskundigen heeft schelden met die woorden wel degelijk een schadelijk effect. Hanneke Felten is onderzoeker op het gebied van LHBT-emancipatiebeleid. Zij gelooft dat kinderen elkaar aansteken met het schelden. "Andere jongeren denken: oh, blijkbaar is het normaal in de klas om heel negatief te doen over homo's, lesbo's en biseksuelen." Ook denkt Felten dat jongeren die twijfelen aan hun seksuele geaardheid er extra moeite mee kunnen hebben zichzelf te accepteren wanneer termen over homoseksualiteit als scheldwoord worden gebruikt. Felten: "Die geef je de boodschap dat het raar is wie ze zijn, dat je daar niet oké mee bent."
Je bent ermee opgegroeid dat homo een scheldwoord is, dus het voelt echt alsof je jezelf uitscheldt. Daan kan daarover meepraten. Op zijn elfde kwam hij erachter dat hij homoseksueel is. Daan worstelde drie jaar met zijn gevoelens voor hij uit de kast kwam. Hij voelde zich abnormaal, en wilde weer 'normaal' worden. Het negatieve taalgebruik over homoseksualiteit speelde daar een rol in. Daan: "Je bent ermee opgegroeid dat homo een scheldwoord is, dus het voelt echt alsof je jezelf uitscheldt." Ook nu hij uit de kast is, neemt Daan nooit de term 'homo' in de mond om zichzelf te beschrijven. Hij vindt dat de negatieve bijklank van het woord er te zeer bij de maatschappij is ingehamerd. "Ik durf het eigenlijk niet echt uit te spreken. Ik zeg veel vaker dat ik val op jongens" (Bron: NOS.nl).Enquête over acceptatie en veiligheid LHBTI-ers
Omroep Gelderland wil graag meer weten over de ervaringen van Gelderse LHBTI'ers op het gebied van acceptatie en veiligheid. Daarom is een digitale enquête opgezet, die wordt verspreid in samenwerking met COC Deventer, COC Midden Gelderland, COC Regio Nijmegen, COC Twente-Achterhoek, Dito! (Nijmegen), SHOUT Wageningen en Roze in Blauw Oost Nederland. Klik hier om het onderzoek in te vullen.


‘Tijd voor LHBTI-acceptatie op mbo en docentenacademies’lesbisch
COC Nederland vindt het tijd dat het bevorderen van LHBTI-acceptatie een verplicht onderwerp wordt in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en op docentenacademies. In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) vraagt de belangenorganisatie om hier nog dit jaar werk van te maken. De verplichtstelling is een afspraak uit COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord. Na een jarenlange campagne van het COC, zijn alle basis- en middelbare scholen sinds 2012 verplicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. Dat geldt nog niet voor het mbo, terwijl zich juist daar relatief veel problemen rond LHBTI-acceptatie voordoen. Ook op docentenopleidingen is het onderwerp nog niet verplicht. Docenten die LHBTI-acceptatie op de basis- en middelbare school moeten bevorderen, leren in hun opleiding niet hoe ze dat het best kunnen doen. Het COC vraagt minister Van Engelshoven om te bevorderen dat er meer wordt gedaan tegen discriminerend geweld. De belangenorganisatie schrijft dat veel LHBTI’s te maken krijgen met geweld om wie ze zijn en noemt recente voorbeelden uit Amsterdam. Het COC wil dat de regering maatregelen neemt om het geweld te voorkómen en dat ze de straffen op discriminatie verhoogt. Verder vraagt het COC de minister om biculturele en religieuze LHBTI’s te blijven steunen. De organisatie schrijft dat LHBTI-zijn vaak nog heel gevoelig ligt in bijvoorbeeld Turks- en Marokkaanse-Nederlandse kringen en onder moslims en orthodoxe christenen. Dat is vaak een zware last voor LHBTI’s uit die kringen en steun van de regering is voor hen belangrijk (Bron: COC.nl).Bermuda’s draait openstelling huwelijk voor homo’s terug
De gouverneur van het Britse overzeese gebiedsdeel Bermuda heeft zijn handtekening gezet onder de wet die het homohuwelijk afschaft. Het parlement stemde in december in met de Domestic Partnership Act 2017, dat de openstelling voor het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht vervangt door de invoering van partnerschapsregistratie. Met de handtekening van de gouverneur is de wet van kracht geworden. De gouverneur, die op Bermuda koningin Elizabeth vertegenwoordigt, keert zich met zijn handtekening tegen een uitspraak van het Hooggerechtshof van Bermuda, dat in mei vorig jaar stelde dat het homohuwelijk moest worden toegestaan omdat in de grondwet van het eiland is vastgelegd dat discrimineren verboden is. Het conservatieve deel van de bevolking, kerkelijke leiders en een meerderheid in het parlement waren het daar niet mee eens en steunden het wetsvoorstel dat het homohuwelijk expliciet verbiedt. De gouverneur heeft niet uitgelegd waarom hij de uitspraak van het hof negeert. De gesloten huwelijken tussen paren van gelijk geslacht blijven geldig. Bermuda is een welvarend eiland met 60.000 inwoners, in het noordwestelijke deel van de Atlantische Oceaan. Het ligt zo’n duizend kilometer uit de Amerikaanse kust en heeft zelfbestuur. De Britse regering laat weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over de invoering van het verbod, maar zal zich verder niet met de kwestie bemoeien. Een woordvoerder van premier May zegt dat het om een democratisch genomen besluit gaat en dat de relatie met overzeese gebiedsdelen gebaseerd is op respect voor het zelfbestuur daar (Bron: RozeGolf.net).
Home